StoryEditorPorady

Stwórz grupy żywieniowe w uwięziówce

05.02.2018., 17:02h
Indywidualne żywienie krów, stosowane w gospodarstwach o niedużym pogłowiu bardzo często jest nieprecyzyjne. Dzieje się tak dlatego, że podział na grupy żywieniowe jest utrudniony.

Przyczyny braku podziału na grupy żywieniowe


Przyczynami tych trudności jest najczęściej brak wozu paszowego, duża pracochłonność, a przede wszystkim zaniechanie odpowiedniego przestawiania krów w poszczególnych grupach na stanowiskach. Sytuacja, w której obok siebie stoi krowa o wydajności dziennej mleka na poziomie 20 kg oraz dająca ponad 40 kg nie należy do rzadkości. Krowa o zdecydowanie niższej wydajności bez problemu sięga pyskiem do bardziej produkcyjnej sąsiadki i podkrada jej paszę treściwą. To oczywiście prowadzi do odkładania się u niej tłuszczu, a u drugiej do osłabienia laktacji czy na skutek braku energii, do stłuszczenia wątroby, a nawet ketozy.


Utwórz co najmniej 3 grupy


Przy utrzymaniu krów na uwięzi – pomimo dodatkowego obowiązku – warto utworzyć trzy grupy krów, które będą utrzymywane i żywione oddzielnie. Są to krowy zasuszone, sztuki od 3 tygodnia przed wycieleniem, do 4 tygodnia po wycieleniu oraz grupa krów laktacyjnych uszeregowana pod względem ich wydajności. Taki podział pozwoli na żywienie dawką PMR, a następnie dokładne dozowanie pasz treściwych dla poszczególnych krów w zależności od ich wydajności.

Beata Dąbrowska
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 23:48