StoryEditorDopłaty bezpośrednie

9 mld złotych zaliczek u rolników. Kiedy ARiMR wypłaci pozostałą część dopłat bezpośrednich?

04.12.2018., 12:12h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta rolników ponad 9 mld złotych jako zaliczki dopłat bezpośrednich za 2018 rok. Zaliczki mogą wynosić do 70% płatności, choć wiele gospodarstw dostało tylko ok. 10%. Do kiedy ARiMR musi przelać pozostałą część dopłat bezpośrednich? 

Niemal 1,3 mln gospodarstw rolnych dostało 9 mld złotych zaliczek dopłat bezpośrednich

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 16 października do 30 listopada 2018 roku przelała ona na konta rolników około 9,23 mld złotych z tytułu zaliczek dopłat bezpośrednich. ARiMR podaje, że część dopłat bezpośrednich trafiła do 1,29 mln gospodarstw rolnych. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podała, że w pierwszej kolejności dopłaty miały trafić do rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę oraz przez afrykański pomór świń (ASF). 

Zaliczki dopłat bezpośrednich poniżej 70% dla niektórych rolników

Od połowy października do końca listopada 2018 roku ARiMR wypłacała do 70% zaliczek dopłat bezpośrednich. To więcej niż standardowo, gdyż europejskiej prawo zezwala na wypłatę zaliczek do 50%. Jednak w tym roku Komisja Europejska zezwoliła na zwiększenie tego pułapu do 70% ze względu na niekorzystne dla rolnictwa warunki. W Polsce była to przede wszystkim susza, ale także wiosenne wymarznięcia. 

2018 rok był już trzecim z rzędu, kiedy KE zgodziła się, aby ARiMR wypłacała polskim rolnikom wyższe zaliczki niż standardowe, ze względu na niekorzystne warunki. 

Jednak duża część rolników informuje redakcję „Tygodnika Poradnika Rolniczego”, że otrzymują znacznie mniej niż 70% zaliczek dopłat, często jest to nawet mniej niż 10%. 

Taka sytuacja może wynikać, z faktu, że ARiMR wytypowała dane gospodarstwo do kontroli na miejscu. Teoretycznie, w sytuacji, gdy kontrola nie została jeszcze zakończona, to rolnik nie powinien otrzymać żadnego wsparcia. Jednak ARiMR podchodzi do tych przepisów nieco liberalnie i jeśli kontrola dotyczy jedyne dopłat do zwierząt, to wypłacane są zaliczki dopłat obszarowych (lub odwrotnie). 

Kiedy ARiMR wypłaci pozostałą część dopłat bezpośrednich? 

Od 3 grudnia 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przekazywanie rolnikom pozostałej kwoty dopłat bezpośrednich za 2018 rok. Łącznie ARiMR powinno przekazać na rachunki bankowe 1,3 mln rolników około 14,8 mld złotych

Zgodnie z prawem unijnym ARiMR do 30 czerwca agencje płatnicze muszą zrealizować minimum 95% wszystkich płatności. Agencja zawsze do końca czerwca wypłaca płatności bezpośrednie większej licznie rolników, jednak w poprzednim roku nawet kilku tysięcy gospodarstw rolnych czekało za dopłatami do lipca, a niektórzy gospodarze otrzymali je dopiero w sierpniu. 
W tym roku będą̨ niższe dopłaty bezpośrednie dla młodych rolników i za JPO, w porównaniu do 2017 roku

  • W tym roku będą niższe dopłaty bezpośrednie dla młodych rolników i za JPO, w porównaniu do 2017 roku (Fot. Pixabay) 

100% dopłat obszarowych z PROW, w tym ONW, rolnośrodowiskowe, ekologiczne czy zalesieniowe

Od 16 października 2018 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca także dopłaty z PROW 2014-2020, czyli dopłaty z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych. Jednak w tym przypadku Agencja wypłaca od razu pełną kwotę dopłat, a nie tylko zaliczki. 

– Tempo ich przekazywania na konta rolników jest szybsze niż w latach ubiegłych. To m.in. efekt składania wniosków przez Internet, które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji – zapewniają przedstawiciele ARiMR. 

Do końca listopada 2018 roku ARiMR wypłaciła łącznie  883 mln zł na dopłaty obszarowe z PROW 2014-2020. 

Jakie są stawki dopłat bezpośrednich za 2018 rok? 

Stawki dopłat bezpośrednich za 2018 rok różnią się od tych za 2017 rok, przy czym w niektórych przypadkach są to znaczące różnice. 

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa niższe dopłaty otrzymają młodzi rolnicy, niższa będzie Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) oraz dopłaty do ziemniaków i buraków. Z kolei wzrosną dopłaty bezpośrednie do upraw roślin strączkowych oraz do uprawy pomidorów. 

Oto wybrane stawki dopłat bezpośrednich za 2018 rok

  • Jednolita płatność obszarowa – 459,19 zł/ha
  • Dopłaty za zazielenienie – 308,18 zł/ha
  • Dopłaty dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha
  • Dopłaty do bydła – 293,04 zł/szt.
  • Dopłaty do krów – 373,70 zł/szt.
  • Dopłaty do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 721,04 zł/ha 

Więcej na ten temat przeczytasz tu: "Dopłaty bezpośrednie – jakie będą stawki za 1 ha w sezonie 2018/2019?"

Paweł Mikos
Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 22:49