StoryEditorPorady prawne

Była synowa domaga się połowy gospodarstwa. Czy ma do tego prawo?

20.05.2021., 16:05h
Syn rozwiódł się z żoną, która wystąpiła o rozwód. Była żona żąda teraz połowy gruntów rolnych z gospodarstwa, które razem z mężem przekazaliśmy jej i synowi. Przez wszystkie lata synowa nie pracowała jednak w tym gospodarstwie. Czy żądania synowej są słuszne?

Kto ma jakie udziały w majątku wspólnym w małżeństwie?

Artykuł 43 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określa, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Co to jest przyczynienie się do powstania majątku wspólnego?

Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w postanowieniu z dnia 25 maja 2020 r. (sygn. akt: IV CSK 714/19) wskazał, że przez przyczynienie się do powstania majątku wspólnego rozumie się całokształt starań każdego z małżonków o założoną przez nich rodzinę i zaspakajanie jej potrzeb (art. 27 k.r.o.). Cho...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 22:16