StoryEditorubezpieczenia

Co rolnicy-płatnicy VAT muszą wiedzieć o regulowaniu składek w KRUS od 2022 roku?

01.02.2022., 13:02h
KRUS informuje, że przepisy dotyczące regulowania składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne ze środków zgromadzonych na rachunku VAT, dotyczą rolników-vatowców. Na jakich zasadach? Co warto wiedzieć?

Z dniem 1 stycznia 2022 r. nowe przepisy umożliwiły regulowanie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne ze środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zmiany dotyczą rolników-vatowców, którzy opłacają ten podatek zarówno z tytułu prowadzenia działalności rolniczej jak i innej działalności pozarolniczej.

Takiego typu informacje zawsze są warte przypomnienia i wyjaśnienia.

Jakie należności można regulować za pomocą środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Otóż dotyczy to wszystkich należności z tytułu składek, które opłaca taki rolnik, a więc:

  • ubezpieczenia społecznego, które obejmuje ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
  • ubezpieczenia zdrowotnego, czyli ubezpieczenia dającego prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, a więc szeroko pojętej opieki medycznej.
  • składek, które rolnik opłaca za siebie i małżonka, jak również za domownika i pomocnika,
  • składek bieżących, ale i tych zaległych, w tym również spłacanych w układach ratalnych,
  • co więcej, rolnikami są także, małżonkowie rolników, którzy tak samo jak rolnicy-płatnicy na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników są zobowiązani do opłacania składek, mają taką możliwość.

Kto nie musi opłacać ww. składek?

Opłacaniem składek natomiast nie musi się martwić domownik. Jednak nie ma to zastosowania w przypadku, jeżeli ma on wydaną decyzję o odpowiedzialności osób trzecich).

Jak przebiega proces weryfikacji opłat za składki KRUS?

Dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego najważniejszy jest fakt, że obowiązujące danego rolnika składki są opłacane za niego.

Dlatego Kasa nie weryfikuje kto faktycznie zapłacił za takiego rolnika, tylko, że jest to zrobione.

To co wyróżnia rolników-vatowców, to fakt, że ich składki za ubezpieczenie społeczne i zdrowotne są opłacane na dwa oddzielne przeznaczone na ten cel konta, a nie na jeden rachunek.

Na czym polega ubezpieczenie zdrowotne rolników?

  • Wysokość składki zdrowotnej, która opłaca dany rolnik, jest uzależniona od rodzaju i rozmiarów prowadzonej działalności rolniczej.
  • Nie wszyscy rolnicy mają obowiązek opłacania tej składki indywidualnie.
  • Gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego nie przekracza 6 ha przeliczeniowych to składka opłacana jest przez budżet państwa.
  • Składkę zdrowotną na specjalne dla tego typu wpłaty konto opłacają tylko ci rolnicy, którzy mają taki obowiązek.
  • Pozostali rolnicy, gdzie składka zdrowotna jest dotowana przez budżet państwa, opłacają tylko składkę na ubezpieczenie społeczne, na konto bankowe dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników.    

Co się stanie, jeśli składki zostaną wpłacone na stary numer konta rolnika?

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne, zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany numer rachunku bankowego, składka również zostanie uznana za opłaconą, lecz w tym przypadku, nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT.

W tytule przelewu zawsze należy podawać numer UNO (identyfikatora płatnika składek) albo dane osobowe, pozwalające na identyfikacje takiej konkretnej osoby, na podstawie którego jest prowadzona weryfikacja

Kiedy można uzyskać numer UNO?

Informacje UNO, czyli Unikalny Numer Osoby, to identyfikator nadawany osobie w momencie jego rejestracji w systemie informatycznym KRUS.

Znajduje się na większości korespondencji z KRUS oraz na przekazach do opłacenia składki (m.in. w tytule wpłaty „Nr konta - ….”).

Poczytaj jeszcze:

Zasiłek chorobowy KRUS będzie dwa razy wyższy. Ale składka wzrośnie jeszcze bardziej

Emerytury rolnicze i składki KRUS na nowych zasadach. Co się zmieniło? 

KRUS za I kwartał 2022: jaka jest stawka i do kiedy rolnik musi zapłacić? 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie KRUS

Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 17:38