StoryEditorPorady prawne

Co wlicza się do okresów ubezpieczenia w emeryturach rolniczych?

07.12.2022., 07:12h
W lutym osiągnę wiek emerytalny i chciałbym wystąpić o emeryturę rolniczą. Jakie muszą być spełnione przesłanki oraz jaki okres wlicza się do okresów ubezpieczenia? Czy mogę doliczyć okres pracy u rodziców?

Kiedy rolnikowi przysługuje emerytura rolnicza?

Według art. 19 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (u.s.r.), emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • osiągnął wiek emerytalny, tj. dla kobiety 60 lat, a mężczyzny 65 lat;

  • podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.

Według art. 20 wymienionej ustawy do okresów ubezpieczenia wymaganych zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 zalicza się okresy:

  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983–1990;

  • prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Co z pracą w gospodarstwie po ukończeniu 16. roku życia?

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 czerwca 2021 r. (sygn. akt: II USKP 61/21) orzekł, że art. 20 ust. 1 pkt 2 u.s.r. pozwala zaliczyć do stażu ubezpieczeniowego przypadające przed 1 stycznia 1983 r. okresy wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia bez sformułowania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Artykuł 20 ust. 1 pkt 2 tej ustawy jest samodzielną norm...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. wrzesień 2023 22:57