StoryEditorPorady prawne

Czy sprzedaż słomy i siana może być uznana za RHD?

09.02.2022., 14:02h
Czy sprzedaż siana i słomy może być zaliczona do sprzedaży detalicznej rolników?

Czym jest RHD?

Rolniczy handel detaliczny jest szczególną formą handlu detalicznego funkcjonującą w Polsce od 2017 r. Dotyczy wyłącznie żywności. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z włas­nej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu. W ramach RHD możliwa jest produkcja na małą skalę i zbywanie jej konsumentom finalnym, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju.

Zasady prowadzenia rolniczego handlu detalicznego określa art. 44a ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Czego nie obejmuje RHD?

Artykuł 3 ust. 2 tej ustawy w kwestii definicji żywności odsyła do art. 2 Rozporządzenia nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Zgodnie z tym przepisem przez żywność (środek spożywczy) rozumieć należy jakiekolwiek substancje lub produkty przetworzone, częściowo przetworzone lub nieprzetworzone pr...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. listopad 2023 02:38