dopłaty bezpośrednie dla małych gospodarstwCanva/pixabay
StoryEditorDopłata ryczałtowa

Dopłata ryczałtowa dla małych gospodarstw. Jak złożyć oświadczenie krok po kroku?

08.08.2023., 09:00h
Rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwa o powierzchni do 5 ha, mogą ubiegać się o płatności dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich. Do kiedy można składać dokumenty?

Ronicy, którzy będą ubiegali się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw, muszą złożyć wszystkie dokumenty do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dla kogo dedykowana jest płatność?

O przyznanie płatności dla małych gospodarstw będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy złożyli wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. i mają nie więcej niż 5 ha. Mogą oni złożyć żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw zastępującą wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie, czyli:

 • podstawowe wsparcie dochodów,
 • płatność redystrybucyjną,
 • płatność dla młodych rolników,
 • wszystkie płatności związane z produkcją,
 • płatności w ramach ekoschematów.

Kiedy przewidziane są dodatkowe wypłaty środków pieniężnych?

Rolnicy, którzy żądali przyznania płatności dla małych gospodarstw we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 i ubiegali się o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego, czyli płatność:

 • uzupełniającą, podstawową,
 • do tytoniu,
 • ONW,
 • ekologiczną,
 • rolno-środowiskowo-klimatyczną,
 • mogą dostać również pieniądze z tych płatności.

Ile wynosi stawka płatności dla małych gospodarstw?

Stawka płatności dla małych gospodarstw jest równa równowartości 225 euro/ha.

Jak skorzystać z płatności dla małych gospodarstw?

By móc skorzystać z płatności dla małych gospodarstw wystarczy złożyć skan oświadczenia "Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw", którego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Złóż oświadczenie krok po kroku

Jeśli rolnik złożył w terminie do 25 lipca 2023 r. należy:

 1. Zalogować się do aplikacji eWniosekPlus (przez Platformę Usług Elektronicznych)
 2. Po zalogowaniu się należy wybrać wniosek o przyznanie płatności 2023
 3. Na pojawiającym się komunikacie należy wybrać „Kontynuuj”.
 4. Wyświetli się Kreator wniosku o płatności 2023. Wniosek ten zawiera wszystkie dane z ostatniego wysłanego wniosku o przyznanie płatności za rok 2023.
 5. Należy wybrać sekcję „Załączniki”.
 6. Po rozwinięciu sekcji należy wybrać „Dodaj załącznik”
 7. Z rozwijalnej listy należy wyszukać i wybrać pozycję Z0296 (Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw).
 8. Kliknięcie w powyższy typ załącznika uruchomi pomoc kontekstową zgodnie z poniższym zrzutem. Zamknięcie komunikatu następuje poprzez przycisk OK. Link do instrukcji.
 9. Należy wybrać przycisk „Prześlij plik załącznika” i wskazać zapisany na stacji roboczej skan/zdjęcie podpisanego przez rolnika żądania. Na liście załączników wyświetli się informacja o dołączonym żądaniu. Należy zaznaczyć pole „Czy załącznik zawiera wymagane elementy/podpisy”
 10. Należy przejść do zakładki „Podsumowanie”. Na dole ekranu potwierdzić poprawność danych i wysłać wniosek. W zakładce „Wysłane” widoczny będzie wysłany wniosek, dla którego możliwy jest wydruk oraz pobranie potwierdzenia przyjęcia wniosku.

Po złożeniu przez rolnika żądania płatności dla małych gospodarstw możliwe jest także jego wycofanie. W tym celu konieczne jest wysłanie kolejnej zmiany do wniosku z dołączonym skanem oświadczenia „Wycofanie żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór również jest dostępny na stronie internetowej Agencji.

Przeczytaj również: Dopłaty ryczałtowe zamiast ekoschematów. Można składać oświadczenie do ARiMR [POBIERZ]

oprac. Justyna Czupryniak

​źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
01. grudzień 2023 15:51