Dopłaty do materiału siewnego 2024: ostatni dzwonek dla rolników na uzyskanie pomocyJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDopłaty

Dopłaty do materiału siewnego 2024: ostatni dzwonek dla rolników na uzyskanie pomocy

09.07.2024., 13:30h
Zbliża się ostateczny termin składania wniosków o wypłatę dopłat do materiału siewnego. Ile czasu zostało rolnikom na złożenie dokumentów?

W trwającym od 25 maja br. naborze o dopłaty do materiału siewnego wnioski złożyło 44,6 tys. rolników.

Do kiedy trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego?

Nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego potrwa do 10 lipca br. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Dotychczas wnioski złożyli rolnicy ubiegający się o dopłaty do zużytego konwencjonalnego lub ekologicznego materiału siewnego w kategorii elitarny lub kwalifikowany.

W jaki sposób można złożyć wnioski o dopłaty do materiału siewnego 2024?

Wnioski o dopłaty do materiału siewnego 2024 można złożyć w następujący sposób:

 • osobiście,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem platformy mObywatel,
 • wysłać przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Komu jest przyznawana dopłata do materiału siewnego?

O wypłatę dopłat do materiału siewnego mogą ubiegać się rolnicy, którzy:

 • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • posiadają działki rolne, na których uprawiane są rośliny objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.
 • Wsparciem są objęte następujące uprawy:
 • zbóż: jęczmienia, owsa (nagiego, szorstkiego, zwyczajnego), pszenicy (twardej, zwyczajnej, orkisz), pszenżyta, żyta,
 • roślin strączkowych: bobiku, grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych), łubinu (białego, wąskolistnego, żółtego), soi, wyki siewnej,
 • ziemniaków.

Dofinansowanie nie jest przyznawane na przedplon lub poplon.

Jaka będzie dopłata do materiału siewnego w 2024?

Na wysokość wypłacanych dopłat do materiału siewnego składa się iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i dopłaty dla poszczególnych gatunków.

Stawki dopłat do materiału siewnego są następujące:

– do konwencjonalnego:

 • 65 zł – zboża i mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne,
 • 115 zł – rośliny strączkowe,
 • 350 zł – ziemniaki.

– do ekologicznego:

 • 78 zł – zboża i mieszanki zbożowe lub mieszanki pastewne,
 • 138 zł – rośliny strączkowe,
 • 420 zł – ziemniaki.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, a całkowita kwota przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć równowartości 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 07:11