KE zgadza się na kolejną pomoc dla polskich rolników. Kto otrzyma 200 mln zł?Tygodnik Poradnik Rolniczy/Canva
StoryEditorPomoc dla rolników

200 mln zł dla polskich rolników. Jest zgoda KE

18.09.2023., 12:56h
Komisja Europejska dała zielone światło na wypłatę 200 mln zł rekompensat dla polskich rolników. Kto i kiedy może ubiegać się o pomoc? Jaka jest stawka wsparcia?

Jest zgoda na rekompensaty dla polskich rolników oszukanych przez skupy kukurydzy

Kilkuset rolników od wielu miesięcy czeka na zapłatę za dostarczoną kukurydzę. Skupy nie zapłaciły im pieniędzy, bo przez spadek cen kukurydzy straciły płynność finansową.

W związku z tym rząd już w sierpniu zapowiedział, że pomoże poszkodowanym rolnikom i wypłaci im rekompensaty. Na takie wsparcie zgodziła się właśnie Komisja Europejska, więc lada moment powinien ruszyć nabór wniosków o pomoc.

- Kolejna znacząca pomoc publiczna dla Polski, w kontekście agresji na Ukrainę, została zatwierdzona w kwocie 44,7 mln euro (200 mln zł). Pomoc dla producenta rolnego, który nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę - poinformował Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE.

Kto będzie mógł się ubiegać o rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę?

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny
  • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem
  • który w 2022 r. uprawiał kukurydzę i otrzymał za ten rok płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego z tego tytułu;
  • który na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniał warunków do ubiegania się o rekompensatę na podstawie przepisów o Funduszu Ochrony Rolnictwa;
  • który w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymał zapłaty za sprzedaną kukurydzę od firmy będącej w stanie upadłości lub restrukturyzacji.

Jaką rekompensatę za niezapłaconą kukurydzę dostanie rolnik?

Rolnik otrzyma pomoc w wysokości 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych producentowi rolnemu faktur lub rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż, lub dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy:

  • netto – w przypadku producenta rolnego podatnika podatku od towarów i usług,
  • brutto – w przypadku rolnika ryczałtowego

Na pomoc rząd zarezerwował 200 mln zł. Jeśli zapotrzebowanie będzie wyższe, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Rekompensaty za niezapłaconą kukurydzę: gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz zostanie opracowany i udostępniony przez Agencję na jej stronie internetowej. O rozpoczęciu naboru ARiMR poinformuje w najbliższym czasie. Resort rolnictwa w zapowiedzi projektu rozporządzenia wskazał w miniony piątek 15 września, że wnioski będą przyjmowane do 6 października.  

Co zawiera wniosek o rekompensatę za niezapłaconą kukurydzę?

Wniosek o pomoc obok danych niezbędnych do identyfikacji wnioskodawcy będzie zawierał oświadczenie producenta rolnego:

  • o nieotrzymaniu zapłaty w wysokości wynikającej z dołączonych do wniosku faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy;
  • że zagraża mu utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Do wniosku rolnik będzie musiał dołączyć m.in. kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone, czy kopię listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym.

Rolnik otrzyma zapłatę z FOR? Będzie musiał zwrócić pieniądze ARiMR

Jeśli rolnik po otrzymaniu pomocy uzyska zapłatę za sprzedaną kukurydzę lub otrzyma rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa, której wysokość łącznie z pomocą otrzymaną na podstawie projektowanych przepisów przekroczy 100 proc. niezapłaconej kwoty, będzie musiał zwrócić różnicę do ARiMR.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. wrzesień 2023 14:25