ARiMR podaje nowy harmonogram PROW. Kiedy najważniejsze dotacje dla rolników?Canva/TPR
StoryEditorDotacje dla rolnika

ARiMR podaje nowy harmonogram PROW. Kiedy najważniejsze dotacje dla rolników?

25.05.2023., 11:30h
ARiMR opublikowała nowy harmonogram PROW do końca 2023 roku. Kiedy ruszą nabory wniosków na poszczególne programy? Sprawdź!

Nowy harmonogram dotacji PROW na 2023 rok

ARiMR zaktualizowała harmonogram PROW do końca 2023 rok. Do wydania jest jeszcze sporo pieniędzy, bo prawie 12 proc. budżetu, co daje kwotę ok.9 mld zł. ​Środki te muszą być wydane do 2025 r. 

Dotacje PROW 2014-2020: 5 czerwca rusza nabór na "Modernizację gospodarstw rolnych"

Z nowego harmonogramu wynika, że od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r.: odbędzie się ostatni nabór wniosków o wsparcie w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych, obszaru D. Dotację będzie można przeznaczyć na racjonalizację technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmianę profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawę jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu. Wsparcie dotyczy operacji, które będą przyczyniały się do poprawy konkurencyjności i zwiększenia rentowności gospodarstwa rolnego, w tym w wyniku jego restrukturyzacji.

Z kolei na przełomie września i października 2023 r. odbędzie się nabór wniosków na Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Wsparcie dotyczy operacji, które ułatwią gospodarstwom rolnym dostosowanie się do wymogów określonych w programie działań dotyczących przechowywania nawozów naturalnych oraz pasz soczystych, a także pozwolą na doposażenie gospodarstw w sprzęt do aplikowania nawozów naturalnych.

Do 21 czerwca 2023 r. potrwa z kolei nabór wniosków o dofinansowanie na Zarządzanie ryzykiem. Są to dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt.

 

Harmonogram PROW - programy i terminy naborów do końca 2023 roku

ROZWÓJ GOSPODARSTW

 1. Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej 3 stycznia – 2 stycznia – 29 grudnia 2023 r.
 2. Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar d, tj. j. racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu - 5 czerwca-5 lipca 2023 r.
 3. Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - wrzesień-październik 2023 r.

ROZWÓJ TERYTORIALNY

 1. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Terminy uzależnione od LGD, które ogłaszają nabory w  2023 r.

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI

 1. Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych. Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.
 2. Wsparcie dla szkolenia doradców. Przetargi będą ogłaszane w zależności od potrzeb i w miarę dostępnych środków.

OCHRONA EKOSYSTEMÓW I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI NATURALNYMI

 1. Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa 15 marca – 30 czerwca 2023 r
 2. Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa 15 marca – 30 czerwca 2023 r. 
 3. Rolnictwo ekologiczne 15 marca – 30 czerwca 2023 r. 
 4. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) - Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory w 2022 r. i 2023 r.
 5. Zarządzanie zasobami wodnymi. Terminy uzależnione od SW, które ogłaszają nabory w 2022 r. i 2023 r.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 1. Dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt 24 maj-21 czerwca 2023 r., listopad 2023 r.

oprac. ksz, na podst. ARiMR, fot. arch.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
27. listopad 2023 19:51