Dotacje na Rozwój małych gospodarstw będą później. Od kiedy wnioski?Pixabay
StoryEditorDotacje dla rolników

Dotacje na Rozwój małych gospodarstw będą później. Od kiedy wnioski?

02.06.2023., 11:30h
ARiMR przesuwa nabór wniosków na "Rozwój małych gospodarstw". Kiedy będzie można ubiegać się o pieniądze? Ile można dostać i na co?

"Rozwój małych gospodarstw" miesiąc później

Pod koniec marca ARiMR ogłosiła, że nabór wniosków na "Rozwój małych gospodarstw" ruszy 1 sierpnia 2023 roku i potrwa do 30 sierpnia 2023 roku. Ale to się zmieniło - Agencja zaktualizowała szczegółowy harmonogram naborów w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027. Okazuje się, że rolnicy będą mogli ubiegać się o pieniądze aż miesiąc później! Nabór ruszy 30 sierpnia i zakończy się 29 września 2023 roku.

Kto może otrzymać dotację na rozwój małych gospodarstw?

Wsparcie na rozwój małych gospodarstw skierowane jest do rolników prowadzących gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro. W ramach tej interwencji mogą być wspierane wyłącznie takie operacje, które będą przyczyniały się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa rolnego.

Jaką dotację może rolnik na "Rozwój małych gospodarstw"?

Rolnik otrzyma wsparcie ryczałtowe w dwóch ratach:

 • 120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną.
 • 100 tys. zł – pozostałe.

Intensywność pomocy – do 85 proc. kosztów operacji. To oznacza, że rolnik bedzie musiał sfinansować 15 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Na co rolnik może wziąć dotację na "Rozwój małych gospodarstw"?

Operacje mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, rolniczego handlu detalicznego, sprzedaży bezpośredniej oraz dostaw bezpośrednich.

W ramach interwencji wspierane będą inwestycje materialne i niematerialne związane z ww. operacjami, w tym budowa, modernizacja lub wyposażenie budynków lub budowli, zakup nowych maszyn i urządzeń.

Harmonogram naborów w ramach Planu Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027

Poza "Rozwojem małych gospodarstw" w tym roku zostaną uruchomione także inne nabory - na dopłaty bezpośrednie i na interwencje o charakterze inwestycyjnym, współpracy i transferu wiedzy oraz cyfryzacji. Poniżej zaktualizowany przez ARiMR harmonogram. 

Dopłaty bezpośrednie/wsparcie obszarowe:

 • I.1 Podstawowe wsparcie dochodów - 15 marca -30 czerwca 2023 (7,761 mld zł)
 • I.2 Płatność redystrybucyjna - 15 marca -30 czerwca 2023 (1,902 mld zł)
 • I.3 Płatność dla młodych rolników - 15 marca -30 czerwca 2023 (204 mln zł)
 • I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy – 15 marca -30 czerwca 2023:
  • Obszary z roślinami miododajnymi (38 mln zł)
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2,67 mld zł)
  • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR (35 mln zł)
  • Biologiczna ochrona upraw (2 mln zł)
  • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (93 mln zł)
  • Dobrostan zwierząt (1,274 mld zł)
 • I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją –15 marca -30 czerwca 2023:
  • do krów (750 mln zł)
  • młodego bydła (849 mln zł)
  • owiec (23 mln zł)
  • kóz (1 mln zł)
  • buraków cukrowych (347 mln zł)
  • chmielu (4 mln zł)
  • lnu (2 mln zł)
  • konopi włóknistych (0,4 mln zł)
  • pomidorów (10 mln zł)
  • truskawek (48 mln zł)
  • ziemniaków skrobiowych (42 mln zł)
  • roślin pastewnych (82 mln zł)
  • roślin strączkowych na nasiona (304 mln zł)
 • I.8.1- I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca -30 czerwca 2023:
  • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (79 mln zł)
  • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (100 mln zł)
  • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (5 mln zł)
  • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,2 mln zł)
  • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (2 mln zł)
  • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (53 mln zł)
  • Bioróżnorodność na gruntach ornych (0,8 mln zł)
 • I.8.8 Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych - 15 marca -30 czerwca 2023 (0,8 mln zł)
 • I.8.11 Rolnictwo ekologiczne - 15 marca -30 czerwca 2023 (189 mln zł)
 • I.9 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) - 15 marca -30 czerwca 2023 (747 mln zł plus 673,7 mln zł z PROW)
 • I.10.11 Zalesianie gruntów rolnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (10 mln zł)
 • I.10.12 Tworzenie zadrzewień śródpolnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (5 mln zł)
 • I.10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (5 mln zł)
 • I.10.14 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (11 mln zł)
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca - 30 czerwca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne - 15 marca - 30 czerwca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020) - 15 marca - 30 czerwca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2004-2006) - 1 czerwca - 15  lipca 2023 (budżet PROW)

Interwencje sektorowe: produkty pszczele

 • I.6.1 Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - 2 października-31 października 2023 (1 mln zł)
 • I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - I termin: 3-18 kwietnia 2023 (24 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (20 mln zł)
 • I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi I termin: 3-18 kwietnia 2023 (14 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (15 mln zł)
 • I.6.4 Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej 2-31 października 2023 (3 mln zł)
 • I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół I termin: 3-18 kwietnia 2023 (9 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (8 mln zł)
 • I.6.6 Wsparcie naukowo-badawcze 2- 31 października 2023 (1 mln zł)
 • I.6.7 Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - 2- 31 października 2023 (0,3 mln zł)

Interwencje sektorowe: owoce i warzywa

Zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór.

 • I.7.1 Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw - 2-25 października 2023 
 • I.7.2 Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw - 2-25 października 2023
 • I.7.3 Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw - 2-25 października 2023
 • I.7.4 Wycofanie z rynku owoców i warzyw 2-25 października 2023
 • I.7.5 Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu - 2-25 października 2023
 • I.7.6 Badania i rozwój 2-25 października 2023

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

 • I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej15 listopada-15 grudnia 2023 (1,263 mld zł)
 • I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF16 sierpnia-15 września (94 mln zł)
 • I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (dotacja wynosi 100 tys. zł lub 120 tys. zł w przypadku gospodarstwa ekologicznego) - 30 sierpnia-29 września 2023 (468 mln zł)
 • I.11 Premie dla młodych rolników - premia, o którą będą mogli starać się gospodarze wynosi 200 tys. zł. Zostanie wypłacona w dwóch ratach)- 30 sierpnia-29 września 2023 (811 mln zł)

Współpraca i rozwój lokalny

 • I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych 7-31 sierpnia 2023 (- zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór)
 • I.13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności27 listopada 2023-25 stycznia 2024 (174 mln zł)

Transfer wiedzy i doradztwa

 • I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników) - 30 czerwca-21 lipca 2023 (95 mln zł)
 • I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze - beneficjent dedykowany) - 30 czerwca-21 lipca 2023 (618 mln zł)
 • I.14.3 Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych - beneficjent dedykowany) - 30 czerwca-21 lipca 2023 (13 mln zł)

Do pobrania: Harmonogram naborów wniosków w 2023 r. w ramach PS WPR na lata 2023 - 2027 - limity i terminy

Warto pamiętać, że cały czas trwa nabór wniosków z poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020. O jakie wsparcie można się starać, wyjaśniamy w artykule ARiMR podaje nowy harmonogram PROW. Kiedy najważniejsze dotacje dla rolników?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 16:08