StoryEditorDotacje

Harmonogram dotacji z ARiMR w 2023. Kiedy i ile na młodego rolnika i małe gospodarstwa?

18.03.2023., 07:03h
ARiMR opublikowała szczegółowy harmonogram naborów wniosków w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027. Kiedy będzie można się ubiegać o premię dla młodego rolnika i dotację na małe gospodarstwo? Ile pieniędzy dostaną rolnicy?

ARiMR przedstawiła szczegółowy harmonogram naborów w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027. Określone zostały także limity pomocy. Okazuje się, że poza dopłatami bezpośrednimi, najwięcej pieniędzy przeznaczono na inwestycje w OZE i zwiększające konkurencyjność gospodarstw.

Harmonogram naborów w ramach Planu Strategiczny dla WPR na lata 2023–2027

W tym roku zostaną uruchomione nabory na dopłaty bezpośrednie, a także na interwencje o charakterze inwestycyjnym, współpracy i transferu wiedzy oraz cyfryzacji. 

Dopłaty bezpośrednie/wsparcie obszarowe:

 • I.1 Podstawowe wsparcie dochodów - 15 marca 2023 (7,761 mld zł)
 • I.2 Płatność redystrybucyjna - 15 marca 2023 (1,902 mld zł)
 • I.3 Płatność dla młodych rolników - 15 marca 2023 (204 mln zł)
 • I.4.1 – I.4.6 Ekoschematy – 15 marca 2023:
  • Obszary z roślinami miododajnymi (38 mln zł)
  • Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi (2,67 mld zł)
  • Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie IPR (35 mln zł)
  • Biologiczna ochrona upraw (2 mln zł)
  • Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych (93 mln zł)
  • Dobrostan zwierząt (1,274 mld zł)
 • I.5.1 – I.5.13 Wsparcie dochodów związane z produkcją – 15 marca 2023:
  • do krów (750 mln zł)
  • młodego bydła (849 mln zł)
  • owiec (23 mln zł)
  • kóz (1 mln zł)
  • buraków cukrowych (347 mln zł)
  • chmielu (4 mln zł)
  • lnu (2 mln zł)
  • konopi włóknistych (0,4 mln zł)
  • pomidorów (10 mln zł)
  • truskawek (48 mln zł)
  • ziemniaków skrobiowych (42 mln zł)
  • roślin pastewnych (82 mln zł)
  • roślin strączkowych na nasiona (304 mln zł)
 • I.8.1- I.8.7 Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca 2023:
  • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 (79 mln zł)
  • Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 (100 mln zł)
  • Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 (5 mln zł)
  • Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych (0,2 mln zł)
  • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (2 mln zł)
  • Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (53 mln zł)
  • Bioróżnorodność na gruntach ornych (0,8 mln zł)
 • I.8.8 Premie z tytułu zalesień, zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych - 15 marca 2023 (0,8 mln zł)
 • I.8.11 Rolnictwo ekologiczne - 15 marca 2023 (189 mln zł)
 • I.9 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) - 15 marca 2023 (747 mln zł plus 673,7 mln zł z PROW)
 • I.10.11 Zalesianie gruntów rolnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (10 mln zł)
 • I.10.12 Tworzenie zadrzewień śródpolnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (5 mln zł)
 • I.10.13 Zakładanie systemów rolno-leśnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (5 mln zł)
 • I.10.14 Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych - 1 czerwca-31 lipca 2023 (11 mln zł)
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne - 15 marca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania PROW 2014-2020 - Rolnictwo ekologiczne - 15 marca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020) - 15 marca 2023 (budżet PROW)
 • Zobowiązania zalesieniowe (PROW 2004-2006) - 1 czerwca-15 lipca 2023 (budżet PROW)

Interwencje sektorowe: produkty pszczele

 • I.6.1 Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej - 2 października-31 października 2023 (1 mln zł)
 • I.6.2 Inwestycje i wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych - I termin: 3-18 kwietnia 2023 (24 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (20 mln zł)
 • I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi I termin: 3-18 kwietnia 2023 (14 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (15 mln zł)
 • I.6.4 Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej 2-31 października 2023 (3 mln zł)
 • I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół I termin: 3-18 kwietnia 2023 (9 mln zł); II termin: 2-31 października 2023 (8 mln zł)
 • I.6.6 Wsparcie naukowo-badawcze 2- 31 października 2023 (1 mln zł)
 • I.6.7 Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych - 2- 31 października 2023 (0,3 mln zł)

Interwencje sektorowe: owoce i warzywa

Zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór.

 • I.7.1 Poprawa infrastruktury służącej do planowania i organizacji produkcji, dostosowania produkcji do popytu w odniesieniu do jakości i ilości, optymalizacji kosztów produkcji i zwrotu z inwestycji oraz stabilizacji cen producentów owoców i warzyw - 2-31 października 2023 
 • I.7.2 Poprawa wyposażenia technicznego wykorzystywanego do koncentracji dostaw i umieszczania produktów na rynku owoców i warzyw - 2-31 października 2023
 • I.7.3 Działania informacyjne, promocyjne i marketingowe w odniesieniu do produktów, marek i znaków towarowych organizacji producentów owoców i warzyw - 2-31 października 2023
 • I.7.4 Wycofanie z rynku owoców i warzyw 2-31 października 2023
 • I.7.5 Działania na rzecz ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatu - 2-31 października 2023
 • I.7.6 Badania i rozwój 2-31 października 2023

Inwestycje i rozwój gospodarstw rolnych

 • I.10.1.1 Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność (dotacja) - 23 października-30 listopada 2023 (920 mln zł)
 • I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej15 listopada-15 grudnia 2023 (1,263 mld zł)
 • I.10.3 Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF16 sierpnia-15 września (94 mln zł)
 • I.10.5 Rozwój małych gospodarstw (dotacja wynosi 100 tys. zł lub 120 tys. zł w przypadku gospodarstwa ekologicznego) - 1-30 sierpnia 2023 (468 mln zł)
 • I.11 Premie dla młodych rolników - premia, o którą będą mogli starać się gospodarze wynosi 200 tys. zł. Zostanie wypłacona w dwóch ratach)- 30 czerwca-31 lipca 2023 (811 mln zł)

Współpraca i rozwój lokalny

 • I.13.2 Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych 7-31 sierpnia 2023 (- zgodnie z ustawą o PS nie określa się kwoty na nabór)
 • I.13.3 Promowanie, informowanie i marketing dotyczący żywności wytwarzanej w ramach systemów jakości żywności27 listopada 2023-31 stycznia 2024 (174 mln zł)

Transfer wiedzy i doradztwa

 • I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników (moduł 1 Szkolenie podstawowe dla rolników) - 29 maja-16 czerwca 2023 (95 mln zł)
 • I.14.2 Kompleksowe doradztwo rolnicze (moduł 1 Kompleksowe programy doradcze - beneficjent dedykowany) - 29 maja-16 czerwca 2023 (618 mln zł)
 • I.14.3 Doskonalenie zawodowe kadr doradczych (moduł 1 Podstawowe i uzupełniające szkolenia dla doradców rolniczych - beneficjent dedykowany) - 29 maja-16 czerwca 2023 (13 mln zł)

Do pobrania: Harmonogram naborów wniosków w 2023 r. w ramach PS WPR na lata 2023 - 2027 - limity i terminy

Warto pamiętać, że cały czas trwa nabór wniosków z poprzedniej perspektywy finansowej 2014-2020. O jakie wsparcie można się starać, wyjaśniamy w artykule  Nowy harmonogram PROW. Kiedy będą dotacje na modernizację gospodarstw?

Ekoschematy stanowią 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich

Budżet Planu Strategicznego WPR wynosi ponad 25 mld euro na 5 lat. Z tego 17 mld zł przeznaczone jest na płatności bezpośrednie, a na działania inwestycyjne prawie 8 mld zł. Ekoschematy stanowią 25 proc. budżetu płatności bezpośrednich.

Co się zmieni w obsłudze wniosków o dopłaty bezpośrednie i dotacje?

Wnioski o dopłaty bezpośrednie będzie przyjmować nadal ARiMR poprzez aplikację WniosekPlus. Nie zmienią się też zasady kontaktu z beneficjentem. Jeżeli wyrazi zgodę, będzie mógł się z ARiMR kontaktować elektronicznie. Będzie też mógł robić to w wersji tradycyjnej. 

Dużo zmian czeka natomiast rolników, którzy będą się ubiegać o dotacje z II filara. Obsługa wsparcia będzie wyłącznie elektroniczna.

-  Na platformie usług elektronicznych będą dostępne wnioski o przyznanie pomocy i wnioski o płatność. To będzie jedyna forma aplikowania o środki z II filara w Planie Strategicznym. Również korespondencja z beneficjentami będzie odbywała się w sposób elektroniczny z wykorzystaniem tej platformy – wyjaśnia wiceprezes ARiMR Joanna Gierulska. 

Kolejna zmiana polega  na tym, że złożone przez rolników wnioski o dotacje z II filara będą przypisywane do biur ARiMR zgodnie z ich obciążeniem.

- Będziemy równomiernie starali się rozkładać obciążenie poszczególnych jednostek terenowych ARiMR, żeby nie było bardzo dużej ilości wniosków w jednej jednostce. Dzięki temu wnioski wszędzie będą rozpatrywane sprawnie – wyjaśniła Gierulska. 

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
20. maj 2024 10:18