Premia dla młodego rolnika 2024: co zrobić, aby dostać 200 tys. zł dotacji?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorPremia dla młodych rolników

Premia dla młodego rolnika 2024: co zrobić, aby dostać 200 tys. zł dotacji?

05.06.2024., 11:00h
Już wkrótce początek naboru wniosków o przyznanie premii dla młodego rolnika. Jakie warunki trzeba spełnić?

Kiedy rusza nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników?

Już 19 czerwca br. rusza nabór wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników, który potrwa do 16 sierpnia br. Dokumenty należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W jakiej formie i kiedy jest wypłacana pomoc dla rolników?

Premia dla młodego rolnika jest wypłacana w dwóch ratach:

 • 70% kwoty przyznanej pomocy – 140 tys. zł,
 • 30% kwoty pomocy – 60 tys. zł.

Pierwsza rata jest wypłacana po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty, a druga po realizacji biznesplanu i złożeniu wniosku o płatność II raty.

Kto może ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

Premia dla młodego rolnika jest wsparciem dedykowanym dla osób fizycznych, które:

 • w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat i mają nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat),
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej,
 • mają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujące albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy,
 • złożą biznesplan oraz zobowiążą się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Ile razy można ubiegać się o premię dla młodego rolnika?

Premia dla młodego rolnika to wsparcie wypłacane jednokrotnie jednej osobie i na gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego.

Wyjątek stanowią przypadki:

 • wymiany gruntów,
 • śmierci poprzedniego beneficjenta,
 • rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% kwoty wypłaconej pomocy.

Na co jest przyznawana premia dla młodego rolnika?

Premia dla młodego rolnika jest przyznawana na rozpoczęcie i rozwijanie działalności rolniczej w gospodarstwie przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

Na co można przeznaczyć wsparcie z premii dla młodego rolnika?

Wsparcie z premii dla młodego rolnika można przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, takie jak:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych, lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup nieruchomości rolnych,
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów, służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 08:58