Rolnicy będą mieli więcej pieniędzy i czasu na realizację inwestycji z KPOPaweł Mikos + Canva
StoryEditorDotacja z KPO na rolnictwo

Rolnicy będą mieli więcej pieniędzy i czasu na realizację inwestycji z KPO

25.05.2024., 19:23h
Dotacje na rolnictwo z KPO wzrosną o 600 mln euro. Rolnicy będą mieli też więcej czasu na realizację niektórych inwestycji, w tym tych na które otrzymali dopłaty do silosów i dopłaty do wymiany dachu z azbestu.

Większy budżet na dotacje rolnicze z KPO

O 600 mln euro więcej z Krajowego Planu Odbudowy ma trafić do sektora rolno-spożywczego. Ponadto ma być więcej czasu na realizację finansowanych z niego inwestycji. To wynik drugiej rewizji KPO przeprowadzonej przez rząd.

Dodatkowe pieniądze resort rolnictwa planuje przeznaczyć na:

  • wsparcie dla rolników na zakup maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0;

  • wsparcie dla rolników i rybaków na rozpoczęcie lub rozwój działalności obejmującej przetwórstwo oraz dodatkowe inwestycje w rozwój lub transformację gospodarstw rolnych;

  • inwestycje w ramach naboru dotyczącego budowy lub modernizacji centrów magazynowo-dystrybucyjnych i rolno-spożywczych rynków hurtowych;

  • dofinansowanie inwestycji zgłoszone przez mikroprzedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym;

  • wsparcie dla ODR-ów i szkół rolniczych na zakup maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0.

Pula środków na przeprowadzony już nabór wniosków na rolnictwo 4.0 wzrośnie o 328 do 492 mln zł. Planowany jest także kolejny nabór na tego rodzaju inwestycje.

Więcej czasu na realizację inwestycji, w tym budowę silosów i wymianę dachów z azbestem

Ponadto rewizja KPO zakłada wydłużenie czasu na realizację wszystkich inwestycji z KPO zarezerwowanych dla sektora rolnego, tj. inwestycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu (A1.4.1). Obejmują one, oprócz wymienionych powyżej, m.in. inwestycje w silosy oraz wymianę pokryć dachowych zawierających azbest, wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

image
Dopłaty do silosów

Dopłaty do silosów: rząd daje rolnikom jeszcze więcej czasu na budowę magazynów

Przypomnijmy, że w połowie marca br. wydłużono termin na realizację inwestycji w zakresie zakupu i montażu silosów – z 31 października 2024 do 30 czerwca 2025 r. Zniesiono też ograniczenie dotyczące maksymalnego czasu na realizację inwestycji (wcześniej było to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy).

Żeby nie stracić dopłaty do wymiany dachu, rolnik musi ukończyć inwestycję do września 2025 r.

Ponadto 9 maja opublikowano rozporządzenie, który wydłuża o 6 miesięcy termin na realizację wymiany pokryć dachowych zawierających azbest do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Agencją. Aby jednak nie stracić możliwości otrzymania wsparcia, założono, że z wymianą dachu rolnicy będą musieli uporać się do końca września 2025 r., nie zaś do końca grudnia 2025 r., jak przewidywały dotychczasowe przepisy.

Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach konsultacji publicznych zakwestionowała skrócenie o trzy miesiące terminu na zakończenie inwestycji i złożenie wniosku o płatność końcową. Skrócenie o trzy miesiące ostatecznego czasu na złożenie wniosku o płatność końcową resort rolnictwa tłumaczy tym, że ARiMR będzie wtedy w stanie rozliczyć środki przyznane na to wsparcie zgodnie z terminem określonym w KPO. Skoro jednak w ramach drugiej rewizji KPO przewidziano wydłużenie czasu na realizację wszystkich inwestycji dotyczących rolnictwa, można przypuszczać, że i ten termin mógłby zostać wydłużony, ale tak się tym razem nie stało.

Kiedy zmiany w dotacjach dla rolników z KPO wejdą w życie?

Polska przesłała do Komisji Europejskiej drugą rewizję KPO, która zakłada m.in. zwiększenie puli pieniędzy na wsparcia sektora rolno-spożywczego i wydłużenie czasu na realizację inwestycji, ostatniego dnia kwietnia. Na 16 lipca 2024 r. zaplanowane jest przyjęcie zmienionej decyzji wykonawczej przez unijną Radę ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Jak podał resort rolnictwa, na przełomie lipca powinny zostać aneksowane umowy finansowa i pożyczkowa z KE oraz zatwierdzone tzw. ustalenia operacyjne.

dr Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 08:45