Rolnicy dostaną 1 mld zł dotacji i więcej czasu na inwestycje. Zmiany w KPOJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorKPO

Rolnicy dostaną 1 mld zł dotacji i więcej czasu na inwestycje. Zmiany w KPO

11.07.2024., 11:30h
Będzie dodatkowe pół roku na finalizację inwestycji w skracanie łańcucha dostaw. W ramach KPO przeznaczono na ten cel 1 mld euro.

Ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia „w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności”.

Jaki jest cel wydłużenia terminu finalizacji inwestycji w skracanie łańcucha dostaw?

Głównym celem zmiany rozporządzenia jest wydłużenie maksymalnego czasu realizacji przedsięwzięcia przez rolników i rybaków jako ostatecznych odbiorców wsparcia z obecnie obowiązujących 12 miesięcy do 18 miesięcy.

MRiRW: wydłużenie terminu ograniczy ryzyko niezrealizowania przedsięwzięć

Zdaniem ministerstwa rolnictwa taka zmiana ograniczy potencjalne ryzyko niezrealizowania w terminie przedsięwzięć w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury. Ryzyko to ma związek przede wszystkim z problemami zgłaszanymi przez rolników i rybaków, dotyczącymi zbyt krótkiego czasu przewidzianego obecnie na realizację projektów inwestycyjnych objętych wsparciem. Przyczyniają się do tego kwestie związane w szczególności z terminami, dotyczącymi realizacji zamówień w zakresie dostaw maszyn i urządzeń, dostępnością ekip budowlanych, a także wydłużających się procedur uzyskania m.in. pozwoleń budowlanych.

Taki problem zauważyła Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zgłosiła do MRiRW przypadki wydłużania przez ostatecznych odbiorców wsparcia terminów realizacji przedsięwzięć i w konsekwencji, późniejszego składania wniosków o płatność końcową.

Co by się stało, gdyby przedsięwzięcia w ramach skracania łańcuchów dostaw nie zostały zrealizowane?

Tymczasem bez zakończenia realizacji zaplanowanych przedsięwzięć nie zostaną osiągnięte wskaźniki realizacji inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” realizowanej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w konsekwencji czego nie będzie możliwy zwrot środków pomocowych przez Komisję Europejską.

Dodatkowe dotacje na skracanie łańcucha dostaw – na co zostaną przeznaczone?

W ramach działania A1.4.1 przewidziano inwestycje za ok. 1 mld euro, które są prefinansowane przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

W ramach działania wsparcia udziela się na:

1). budowę, w tym rozbudowę i nadbudowę, przebudowę lub remont:

a) budynków i budowli przeznaczonych do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,

b) obiektów infrastruktury towarzyszącej związanej z powyższą działalnością, 

2). zakup i instalację nowych maszyn i urządzeń do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,

3). zakup nowych środków transportu wykorzystywanych do gospodarki magazynowej oraz do przewozu i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Czytaj dalej:

image
Dotacje dla rolnika

Czy z dotacji ARiMR można kupić większą maszynę rolniczą?

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 10:52