Rozwój małych gospodarstw: ARiMR znów przedłuża termin naboru wnioskówCanva/Tygodnik Poradnik Rolniczy
StoryEditorDotacje dla rolników

Rozwój małych gospodarstw: ARiMR znów przedłuża termin naboru wniosków

09.11.2023., 09:50h
Kolejny raz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedłuża nabór wniosków na dotacje na rozwój małych gospodarstw. Rolnicy mają czas na złożenie dokumentów do 24 listopada. A na co można dostać 100 lub 120 tys. złotych?

Nabór wniosków na dotacje na rozwój małych gospodarstw rolnych wydłużony do 24 listopada

Nabór wniosków na dotacje na rozwój małych gospodarstw rolnych rozpoczął się 28 września i miał zakończyć się 27 października. Jednak już raz ARiMR wydłużyła temin składania dokumentów do 10 listopada. Teraz czas na składania wniosków został przedłużony o kolejne 2 tygodnie do 24 listopda.

Rolnicy muszą pamiętać, że nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR

Kto może otrzymać dotacje na rozwój małych gospodarstw?

O pieniądze z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na rozwijanie małych gospodarstw mogą uboegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwo rolne:

 • do 300 ha powierzchni użytków rolnych;
 • o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro.

Co więcej, żeby rolnik mógł otrzymać dotacje musi z działalności rolniczej uzyskać przychód w kwocie co najmniej 5 tys. zł i działalność ta nie jest prowadzona wyłącznie w celach naukowo–badawczych.

Na co można wydać dotacje na rozwój malych gospodarstw?

Rolnicy mogą liczyć na wsparcie w wysokości:

 • 100 tys. zł w przypadku produkcji konwencjonalnej,
 • 120 tys. zł w przypadku gospodarstw ekologicznych.

Dotacje będzie przyznawa w formie ryczałtu i ARiMR przeleje ją w dwóch ratach: pierwsza w wysokości 80 proc. przyznanej kwoty wsparcia, a druga w wysokości 20 proc. po zrealizowaniu założeń z biznesplanu.

Jak wskazuje Agencja, pieniądze z dotacji mogą być przeznaczone na następujące wydatki:

 1. na operację zapewniającą zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze:
  • produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne lub
  • produkcji ekologicznej lub produkcji ekologicznej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie metodami ekologicznymi.
 2. na inwestycje materialne i niematerialne służące do prowadzenia produkcji rolnej, w tym ekologicznej, i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, w tym:
  • inwestycje budowlane;
  • wyposażenie budynków lub budowli;
  • zakup nowych maszyn, urządzeń i sprzętu, w tym sprzętu komputerowego
  • wartości niematerialne i prawne.

Warto także pamiętać, że ARiMR przyzna dotacje wyłącznie na operację, które pozwolą na wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

 

 

 

Dotychczas zarejestrowano ponad 3,7 tys. wniosków o wsparcie w wysokości blisko 380 mln zł.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 18:18