StoryEditorPieniądze dla rolników

Druga edycja programu "Moja Woda" to aż 31 tys. wniosków o dofinansowanie

18.06.2021., 10:06h
10 czerwca br. zakończył się nabór wniosków w drugiej edycji programu nadzorowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Moja Woda”. To aż 31 tys. wniosków oraz co najmniej 160 mln zł dofinansowania.

Dopiero po 12 lipca 2021 r. będzie znana całkowita kwota finansowania, kiedy to podliczone będą kwoty dofinansowania z wniosków papierowych. Na ten moment w przypadku wniosków złożonych elektronicznie kwota ta wynosi 160 mln zł.

Czym jest program „Moja Woda”?

Rządowy program „Moja Woda” ma na celu ochronę coraz mniejszych zasobów wodnych w Polsce oraz minimalizację skutków suszy, które coraz częściej dotykają nasz kraj. Głównym celem jest zmniejszenie zużycia wody z sieci wodociągowej, dzięki instalacjom na posesjach domów jednorodzinnych, które będą gromadzić wody roztopowe i deszczówkę. Tak zmagazynowana woda ma służyć utrzymaniu ogródków, trawników i przydomowych zbiorników wodnych.

Jaki jest cel programu „Moja Woda”?

  • Czynniki ekologiczne: program pozwala zmagazynować 2 mln m3 wody rocznie.
  • Czynniki ekonomiczne: dzięki zbieraniu wody opadowej i roztopowej można znacznie zaoszczędzić na rachunkach za wodę.
  • Adaptacja do zmian klimatu.
  • Samodzielne gromadzenie deszczówki pozwala zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność miejscowych oczyszczalni ścieków.     

Co obejmuje dotacja programu „Moja Woda”?

Dofinansowanie umożliwia zakup, montaż i uruchomienie instalacji retencyjnych. które wpłyną na zmniejszenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej oraz poza teren nieruchomości.

Oba nabory cieszyły się dużym zainteresowaniem

- Budżet drugiej edycji został wyczerpany w ciągu niespełna trzech miesięcy. To pokazuje, jak duże są potrzeby i zrozumienie problemu walki z suszą– podsumowuje minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka oraz podkreśla, że druga, jak i pierwsza edycja programu moja woda cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Ostateczna kwota finansowania, powiększona do poziomu wynikającego z finalnej sumy wszystkich prawidłowo i terminowo złożonych wniosków, będzie znana po 12 lipca br.
Wtedy to Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) zakończą przyjmowanie wniosków papierowych.

Dlaczego program jest taki ważny?

Chodzi tu o wspomniany aspekt przystosowania się do zmian klimatycznych.

Nie ma szybszego i skuteczniejszego sposobu, by zapobiegać suszy niż wykorzystanie tzw. deszczówki czy wód roztopowych. Tym bardziej cieszy nas skala zainteresowania i gotowość właścicieli nieruchomości do realizacji takich instalacji. Wierzę, że wyzwolenie potencjału mikroinwestycji, może poprawić współczynnik retencji wody w Polsce. Warto pamiętać, że to już kolejny po „Czystym Powietrzu” i „Moim Prądzie” program NFOŚiGW skierowany do indywidualnego odbiorcy, który pomaga finansować postawy proekologiczne, prosumenckie i jednocześnie ma olbrzymi walor edukacyjny – zauważa wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Artur Lorkowski .

Więcej informacji o programie pod adresem Moja woda (ogólne zasady programu) oraz na stronach www wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (regulaminy naboru).

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Na podstawie komunikatu prasowego Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zdjęcie: Natalia Marciniak-Musiał

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 16:34