StoryEditordotacje PROW

Duże dotacje dla grup producentów rolnych. Jak dostać 100 tys. euro?

26.11.2021., 15:11h
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór trwa jeszcze tylko do 30 listopada 2021 r.

10. edycja dotacji dla grup producentów rolnych

Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów będą mogły starać się o dofinansowanie z budżetu PROW 2014-2020. Można uzyskać nawet 100 tys. euro rocznie, które są przeznaczone dla grup i/lub organizacji producentów rolnych na finansowanie działalności statusowej. 

O pomoc finansową w ramach tego działania może ubiegać się:

  • grupa producentów rolnych uznana od 1 grudnia 2020 r. na podstawie przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne;
  • organizacja producentów uznana na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Jak wygląda wsparcie?

Na dofinansowanie dla obu rodzajów grup składa się procentowy ryczałt od wartości udokumentowanych rocznych przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, dzięki którym funkcjonują. Odbiorcami produktów wytworzonych przez członków grupy/organizacji rolnej nie mogą być członkowie danej organizacji, współmałżonkowie członków danej organizacji, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo (bezpośrednio lub pośrednio) z członkami danej organizacji lub ich współmałżonkami.

Maksymalna wysokość wsparcia to 100 tys. euro wypłacana jest w formie rocznych płatności przez 5 pierwszych lat liczonych po dacie przyznania grupie producentów rolnych lub organizacji producentów statusu uznania. Dofinansowanie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy/organizacji producentów rolnych ze sprzedaży produktów lub grup produktów, wytworzonych w gospodarstwach rolnych jej członków oraz ze sprzedaży produktów przetworzonych. 

Podejmowane przez grupę lub organizację producentów inwestycje muszą być zgodne z realizacją celów określonych w przedstawionym Agencji planie biznesowym. Mogą dokonywać w nim zmian, ale wymaga to zatwierdzenia przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Będą one poddawane ocenie, a następnie na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

Szczegóły jak sięgnąć po dofinansowanie są dostępne tutaj:

100 tys. euro dotacji dla rolników. Ostatni moment na uzyskanie pieniędzy

Dotacje dla grup producentów rolnych 2021: nawet 100 tys. euro rocznie 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Zdjęcie: Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
02. marzec 2024 23:24