StoryEditorPieniądze

Na jakie produkty rolnicze wzrośnie popyt do 2031? Co będzie drożeć, a co tanieć? RAPORT

10.01.2022., 07:01h
Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący sytuacji na rynkach rolnych do 2031 roku. Wynika z niego wyraźnie, iż należy się liczyć ze spadkiem zarówno produkcji zbóż, jak i produkcji zwierzęcej – poza mlekiem. Unijni konsumenci będą oczekiwać bardziej zrównoważonej produkcji i od tego, wydaje się, nie ma już odwrotu. Jednocześnie konkurencja o rynki zbytu poza rynkiem unijnym będzie coraz większa.

Produkcja zbóż spadnie - prognozują analitycy

Według autorów raportu przejście na bardziej zrównoważone systemy produkcji spowoduje, że w 2031 roku unijni rolnicy obsieją zbożami powierzchnię o 2,8% mniejszą niż w 2021 roku. W połączeniu ze spadkiem plonów może to doprowadzić do spadku produkcji zbóż o 2,5% do 276 mln t.

Mniej pszenicy i jęczmienia

Jednak w wyniku zróżnicowania płodozmianu oraz rosnącego zapotrzebowania na produkty ekologiczne o 1,1% wzrośnie powierzchnia uprawy owsa, żyta i sorgo kosztem pszenicy, jęczmienia i kukurydzy. Powierzchnia uprawy jęczmienia do 2031 roku ma zmniejszyć się o 7,9%, pszenicy miękkiej oraz twardej odpowiednio o 2,0% (do 21,1 mln ha) oraz o 4,7% (do 2 mln ha). Kukurydzą zostanie obsianych o 1,5% mniej gruntów, czyli w sumie 8,9 mln ha.

Co jednak najważniejsze, w wyniku wzrostu areału przeznaczonego na produkcję ekologiczną, ograniczonego dostępu środków ochrony roślin oraz stosowania zrównoważonej uprawy zbiory pszenicy do 2031 roku spadną o 5,3% do 126,9 mln t, a jęczmienia o 8,9% do 49,2 mln t. Z kolei ze względu na potencjalną poprawę plonowania kukurydzy we wschodnich krajach Unii Europejskiej produkc...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 14:28