StoryEditordotacje PROW

Niemal 40 proc. rolników wciąż czeka na zaliczki dopłat bezpośrednich. Kiedy dostaną pieniądze?

28.10.2022., 12:10h
ARiMR wypłaca zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych PROW. Na pieniądze czeka jeszcze 40 proc. rolników. Kiedy je otrzymają?

Ponad 60 proc. rolników otrzymało zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich

Od niecałych dwóch tygodni trwa wypłacanie rolnikom zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych, w tym po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE). Akcja ta będzie trwała do końca listopada. Na dzień 28.10. 2022 roku ARIMR przelała rolnikom prawie 8 mld zł. 

W ramach zaliczek ponad 781 tys. beneficjentów otrzymało płatności bezpośrednie na ponad 6,86 mld zł, natomiast w ramach płatności obszarowych z PROW 2014-2020 na konta 561 tys. gospodarzy przelano ok. 1,13 mld zł.

Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Dlatego numery rachunków powinny być aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

Przeczytaj również: Rolniku, sprawdź czy na pewno dostaniesz dopłaty bezpośrednie

Zaliczki na poczet dopłat na najwyższym dopuszczalnym poziomie w UE

Wysokość dopłat jakie mogą uzyskać polscy rolnicy od 2019 roku oscyluje na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie, a dokładniej:

 •  70 proc. - dopłaty bezpośrednie,
 •  85 proc. - płatności obszarowych z PROW 2014 - 2020.

ARiMR ma czas na wypłatę zaliczek do końca listopada

Wypłata zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW za 2022 r. ma zostać sfinalizowana z końcem listopada 2022 r., natomiast wypłata pozostałej części pieniędzy rozpocznie się 1 grudnia 2022 r.

W poprzednich latach ARiMR w pierwszej kolejności wypłacała zaliczki dopłat tym rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały na skutek klęsk żywiołowych czy gospodarstwom znajdującym się w strefie ASF. W tym roku jest inaczej.

- Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW są naliczane i wypłacane sukcesywnie po przeprowadzeniu stosownych kontroli i zatwierdzaniu przez biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spraw poszczególnych rolników. ARiMR nie stosuje żadnych dodatkowych kryteriów, jeśli chodzi o kolejność realizacji przelewów, a pracownicy Agencji dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej beneficjenci z całego kraju otrzymali wsparcie - poinformowała nas Agencja.

Ponad 1,26 mln rolników złożyło wnioski o dopłaty

W tegorocznym naborze wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 1,265 mln rolników. Stawki dopłat za 2022 r. wynoszą:

 • jednolita płatność obszarowa – 518,01 zł/ha;
 • uzupełniająca płatność podstawowa – 41,10 zł/ha;
 • płatność dodatkowa – 196,41 zł/ha;
 • płatność za zazielenienie – 347,66 zł/ha;
 • płatność dla młodego rolnika – 360,91 zł/ha;
 • dopłaty do bydła – 363,16 zł/szt.;
 • dopłaty do krów – 467,35 zł/szt.
 • dopłaty do owiec – 121,47 zł/szt.
 • dopłaty do kóz – 51,05 zł/szt.
 • dopłaty do roślin strączkowych na ziarno – 673,50 zł/ha;
 • dopłaty do roślin pastewnych – 515,26 zł/ha;
 • dopłaty do chmielu – 2 257,46 zł/ha;
 • dopłaty do ziemniaków skrobiowych – 1 761,46 zł/ha:
 • dopłaty do buraków cukrowych – 1 806,58 zł/ha;
 • dopłaty do pomidorów – 3 601,68 zł/ha;
 • dopłaty do truskawek – 1 575,39 zł/ha;
 • dopłaty do lnu – 748,91 zł/ha;
 • dopłaty do konopi włóknistych – 274,82 zł/ha;
 • dopłaty do tytoniu – Virginia – 3,38 zł/kg;
 • dopłaty do tytoniu - pozostały tytoń – 2,44 zł/kg.

Łączna pula pieniędzy przeznaczona na wypłatę dopłat wynosi 16,96 mld zł.

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał, fot. envato.elements

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. wrzesień 2023 05:53