StoryEditorWiadomości rolnicze

Podatek rolny 2023 wyższy o ponad 20 proc. Ile wynosi stawka?

20.10.2022., 08:10h
Podwyżkom nie ma końca. W związku z rekordowymi cenami żyta, w następnym roku rolnicy zapłacą dużo wyższy podatek rolny. Jakie będą stawki?

Rolnicy zapłacą wyższy podatek rolny w 2023 roku

To było do przewidzenia. W 2023 roku zwiększy się wysokość podatku rolnego, bo wzrosła cena żyta, która jest podstawą do jego obliczania w gminach.

GUS poinformował właśnie, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wyniosła 74,05 zł za 1 dt. To aż o 20 proc. więcej niż rok temu. Wtedy, w 2021 średnia cena skupu żyta wyniosła 61,48 zł za 1 dt i warto przypomnieć, że też wzrosła (o 5 proc.) w stosunku do 2020 r. 

Średnia cena skupu żyta poprzedzająca rok podatkowy w ostatnich latach kształtowała się następująco:

 • 2023 - 74,05 zł za 1 dt.
 • 2022 - 61,48 zł za 1 dt.
 • 2021 - 58,55 zł za 1 dt.
 • 2020 - 58,46 zł za 1 dt
 • 2019 - 54,36 zł za 1 dt.

Podatek rolny 2023 wyższy o ponad 20 proc. Jakie będą stawki?

Podstawowy podatek rolny wyliczany jest w gminach w oparciu o cenę dt (kwintala) żyta podaną przez GUS. Stanowi on 2,5-krotność ceny 1 dt żyta. W związku z tym podstawowa stawka podatku rolnego w 2023 r. wyniesie 185,12 zł za 1 ha przeliczeniowy. To o 20 proc. więcej niż za 2022 rok, w którym stawka wynosi 153,70 zł/ha. W 2021 roku było to 146,37 zł/ha.

Z kolei podatek za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta. Czyli w 2023 roku będzie to 370,25 zł/ha.

Oczywiście gminy mają możliwość ustalenia mniejszego podatku. Muszą to jednak skonsultować z miejscową izbą rolniczą.

Do kiedy należy zapłacić podatek rolny w 2023 roku?

Zgodnie z przepisami, podatek rolny należy zapłacić w czterech ratach, czyli do:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada.

Kto płaci podatek rolny?

Podatek rolny płacą:

 • właściciele gruntów
 • posiadacze samoistni gruntów, czyli jeśli używają gruntów jak właściciel, choć nimi nie są,
 • użytkownicy wieczyści gruntów
 • posiadacze gruntów, które są własnością Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • dzierżawcy gruntów gospodarstwa rolnego, czyli gruntów o powierzchni 1 hektara przeliczeniowego lub większych, które dzierżawisz w ramach umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub rencie strukturalnej.

Kto NIE płaci podatku rolnego?

Nie płaci podatku rolnego osoba, której grunty to:

 • użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,
 • użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R,
 • grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi,
 • grunty, które są wpisane do rejestru zabytków, jeśli zagospodarowujesz je i utrzymujesz zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • grunty, które jako działkowiec masz na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • działki przyzagrodowe, jeśli należysz do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jesteś (wystarczy, że spełniasz tylko JEDEN z tych warunków):
 • w wieku emerytalnym,
 • inwalidą I albo II grupy,
 • osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

Zwolnienie z podatku rolnego

Jeśli rolnik złoży wniosek, gmina może zwolnić z podatku:

 • grunty orne, łąki i pastwiska, które obejmuje melioracja,
 • część gruntów gospodarstw rolnych, na których kończysz produkcję rolną – szczegóły znajdziesz na stronie internetowej gminy,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają z zagospodarowania nieużytków,
 • grunty gospodarstw rolnych, które powstają przez wymianę lub scalenie, 
 • grunty, które są przeznaczone na stworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 hektarów, jeśli płatnik podatku je:
  • kupuje lub masw użytkowaniu wieczystym w ramach umowy sprzedaży,
  • ma w użytkowaniu wieczystym,
  • ma w dzierżawie lub użytkowaniu na co najmniej 10 lat – dotyczy to gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

oprac. Kamila Szałaj, fot. envato.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. wrzesień 2023 12:52