Rolnicy mogą się ubiegać o środki finansowe z Funduszu Gwarancji Rolnej.Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorpieniądze

Dotacje do kredytów z Funduszu Gwarancji Rolnej. Jakie warunki?

27.06.2024., 16:30h
Rolnicy i przetwórcy rolno-spożywczy mogą uzyskać gwarancję Agromax i dotację na odsetki z Funduszu Gwarancji Rolnych Plus, finansowane z Planu WPR 2023-2027.

Gwarancja w jakiej wysokości?

Gwarancja zabezpiecza do 80% kwoty kredytu i nie może przekroczyć 5 mln zł w przypadku MŚP, w tym rolników, i 10 mln zł w przypadku dużych przedsiębiorstw. Za udzielenie gwarancji bank nie pobiera prowizji i opłat. Gwarancja może zabezpieczyć:

  • kredyt inwestycyjny na finansowanie materialnych i niematerialnych inwestycji;

  • obrotowy nieodnawialny z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności, powiązany z inwestycją finansowaną kredytem inwestycyjnym zabezpieczonym gwarancją Agromax (minimum 60%).

Maksymalny okres obowiązywania gwarancji dla kredytu inwestycyjnego to 183 miesiące, a dla obrotowego – 51 miesięcy.

image
Reportaż z gospodarstwa

Rolnik spod Gniezna samodzielnie zmodernizował starą oborę. "Krowy wyśmienicie się w niej czują"

Dopłaty do spłaty odsetek

Kredytobiorcy mogą również skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci dotacji na spłatę odsetek przez 2 lata. W przypadku młodego rolnika (do 40. roku życia) oraz rolników, których wielkość ekonomiczna gospodarstwa jest mniejsza niż 25 tys. euro, ale inwestycja przyczynia się do ochrony środowiska, dotacja może wynosić nawet 100% kwoty raty odsetkowej, ale nie może przekroczyć 8% kwoty udzielonego kredytu za każdy 12-miesięczny okres kredytu. Pozostali mogą liczyć na dotację w wysokości 50% kwoty raty odsetkowej, ale nie może ona przekroczyć 4% kwoty kredytu.

Które banki biorą udział w projekcie?

FGR Plus utworzono na podstawie umowy pomiędzy resortem rolnictwa a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Łączna wartość środków w Funduszu wynosi 681,5 mln zł, co powinno wystarczyć na akcję kredytową na poziomie około 3 mld zł. Decyzję o zabezpieczeniu kredytu gwarancją BGK i udzieleniu dotacji na spłatę odsetek kredytu podejmuje bank kredytujący, który ma z BGK podpisaną umowę.

Są to:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości,
  • Bank Spółdzielczy w Brodnicy,
  • BNP Paribas Bank Polska,
  • Credit Agricole Bank Polska,
  • mBank,
  • SGB-Bank,
  • Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie.

Termin udostępnienia gwarancji zależy od banku.

Magdalena Szymańska

fot. Justyna Czupryniak/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 20:37