Pomoc suszowa – jak wyliczane są straty w produkcji roślinnej?Envatoelements
StoryEditorPomoc dla rolników

Pomoc suszowa – jak wyliczane są straty w produkcji roślinnej?

17.04.2024., 18:50h
Wielu rolników miało na swoich polach straty wywołane przez suszę na poziomie powyżej 30%, a mimo to aplikacja suszowa wyliczyła im straty w średniej rocznej produkcji poniżej 30%. Dlaczego tak się dzieję?

Straty powyżej 30% na wielu działkach, a aplikacja suszowa oblicza je na niższym poziomie

Na prośbę naszych Czytelników zwróciliśmy się do resortu rolnictwa o wyjaśnienie metodyki, według której aplikacja suszowa wylicza szkody w produkcji roślinnej, a konkretnie procent strat w średniej rocznej produkcji.

Problem polega bowiem na tym, że chociaż na wielu działkach rolnicy ponieśli straty powyżej 30% lub równe 30%, aplikacja wyliczyła im straty w średniej rocznej produkcji poniżej 30% – nawet gdy te poniżej 30% były w zdecydowanej mniejszości. Nie mogli więc złożyć wniosku o pomoc finansową dedykowaną dla rolników, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. m.in. suszy.

Jak aplikacja suszowa wylicza szkody w produkcji roślinnej?

Resort rolnictwa wyjaśnia, że wysokość szkód na poziomie średniej rocznej produkcji roślinnej każdego rolnika jest obliczana jako różnica:

  • iloczynu ilości produktów roślinnych wyprodukowanych w roku, w którym wystąpiła susza, i średniej ceny sprzedaży, i

  • iloczynu średniej rocznej ilości produktów roślinnych wyprodukowanych w okresie 3 lat przed wystąpieniem suszy i uzyskanej średniej ceny sprzedaży.

Tak więc na wysokość szkód średniej rocznej produkcji roślinnej ma wpływ nie tylko procentowa wysokość szkód, która określa wysokość plonów, ale również wielkość przychodów z wszystkich upraw w gospodarstwie rolnym.

Takie zasady wynikają z przepisów, według których pomoc tą udzielono. tj. o rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 327, str. 1).

Co z pomocą suszową  dla rolników, którzy mieli straty poniżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej?

Na pytanie dotyczące ewentualnej wypłaty pomocy suszowej dla rolników, u których w gospodarstwach szkody w produkcji roślinnej nie przekroczyły 30%, resort nie podał konkretów. Odpowiedział jedynie, że aktualne przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR przewidują możliwość ubiegania się o pomoc finansową przez rolników w gospodarstwach, których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. m.in. suszy wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej.

Wynika z tego, że aktualnie nie jest ona brana pod uwagę, choć jeszcze w połowie lutego resort rolnictwa zapewniał, że analizuje możliwość objęcia pomocą również rodziny rolnicze w gospodarstwach, których wystąpiły szkody do 30% średniorocznej produkcji roślinnej.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. maj 2024 03:40