Pomoc suszowa: Rolnicy JUŻ mogą składać wnioski przez aplikację. INSTRUKCJA krok po krokuPWR/ARiMR
StoryEditorPomoc suszowa

Pomoc suszowa: Rolnicy JUŻ mogą składać wnioski przez aplikację. INSTRUKCJA krok po kroku

20.09.2023., 10:32h
Od 20 września rolnicy mogą podpisać i wysłać wniosek o szacowanie strat suszowych w aplikacji suszowej. Jak to zrobić poprawnie? Co się zmieniło od ubiegłego roku? Sprawdź INSTRUKCJĘ krok po kroku.

Od dziś, czyli od 20 września rolnicy mogą składać wnioski o szacowanie strat suszowych za pośrednictwem aplikacji suszowej. Złożenie protokołu z oszacowania szkód wygenerowanego przez aplikację publiczną jest warunkiem ubiegania się o pomoc suszową.

Jak złożyć wniosek suszowy w aplikacji?

Aby złożyć wniosek przez aplikację należy mieć założony profil zaufany oraz mieć przygotowane:

  • numer identyfikacyjny, nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
  • skan polisy ubezpieczenia ‒ co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych ‒ od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarczych, jeżeli producent rolny chce korzystać z formy pomocy w pełnych wysokościach,
  • dokumentację fotograficzną szkód, spowodowanych wystąpieniem suszy, potwierdzającą ich zakres (dokumentacja jest opcjonalna, tj. dopuszcza się złożenie wniosku bez dokumentacji fotograficznej).​

Po wysłaniu wniosku nie będzie możliwości wprowadzenia zmian ani dodania kolejnych szkód, jeśli wystąpią w tym roku.

Szczegółowa INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJI ZGŁOŚ SUSZĘ ROLNICZĄ dostępna jest do pobrania TUTAJ.

Jakie są zmiany w składaniu wniosków o szacowanie suszy w 2023 roku?

W tym roku szacowanie suszy będzie przebiegało na nowych zasadach. Co się zmieniło w stosunku do kampanii 2022?

  1. Oddzielono produkcję roślinną od zwierzęcej
  2. Nie można anulować wysyłki wniosku
  3. Usunięcie sekcji wniosku Informacje o szkodach na stawach rybnych oraz Informacje o szkodach na uprawach trwałych
  4. Załączanie dokumentów poświadczających dodatkowe koszty poniesione na produkcji zwierzęcej

Należy pamiętać, że choć uprawy zostały oddzielone od hodowli w szacowaniu szkód, to ubiegający się o przyznanie pomocy suszowej utrzymujący zwierzęta rolnicy muszą zgłosić ich posiadanie. Na pobranie odpowiednich danych z prowadzonego przez ARiMR systemu IRZplus wyrażają zgodę podczas logowania.

Poza tym rząd pracuje nad przepisami, zgodnie z którymi do wniosku o pomoc suszową rolnik będzie zobowiązany dołączyć protokół oszacowania szkód zawierający adnotację sporządzoną przez wojewodę potwierdzającą wystąpienie szkód.

Do kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek przez aplikację należy złożyć do 15 października 2023 roku.

Jak wycofać wniosek suszowy?

Wniosek można wycofać i usunąć ze swojego konta dane gospodarstwa, jeśli wniosek ma status „w edycji” i nie został jeszcze podpisany za pomocą Profilu Zaufanego. Dane gospodarstwa staną się wtedy dostępne dla innego zalogowanego użytkownika, który będzie mógł je pobrać na swoje konto. Usunięty wniosek będzie dalej widniał na liście Twoje gospodarstwa, ale będzie nieaktywny – nie można go podejrzeć ani edytować.

UWAGA! Jeżeli wniosek został podpisany, ale nie został jeszcze przetworzony, można anulować podpis.

Jaka będzie pomoc suszowa, jeśli aplikacja i komisja suszowa inaczej określą straty?

Rozporządzenie dotyczące szacowania strat zakłada, że jeśli różnica w oszacowanych stratach nie jest większa niż 30%, wówczas rolnik otrzyma wyższą wysokość pomocy. Jeżeli jednak różnica ta będzie większa niż 30%, wówczas rolnik dostanie niższą z oszacowanych wartości, ale powiększoną o 30%.

Jakie będą stawki i maksymalna wysokość pomocy suszowej?

Wysokość pomocy suszowej nie może przekroczyć:

  • 80% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej;
  • 90% kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej – dla gospodarstw rolnych położonych na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

Stawki pomocy suszowej określi minister rolnictwa.

Kiedy rolnicy dostaną pomoc suszową?

Resort rolnictwa szacuje się, że na pomoc suszową będą potrzebne środki z budżetu państwa w wysokości 1,497 mld zł w 2024 roku. Wtedy też nastąpi wypłata pomocy suszowej.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
07. grudzień 2023 12:36