StoryEditorPieniądze dla rolnika

PROW na finiszu. Na co rolnicy mogą uzyskać dotacje?

13.11.2020., 16:11h
Ze względu na to, że nowy PROW najprawdopodobniej wystartuje co najmniej z dwuletnim opóźnieniem, zaproponowano zmiany do obecnego programu, aby zachować ciągłość wsparcia rozwoju obszarów wiejskich w okresie przejściowym.

Przetasowania w budżetach - 331 mln euro dla płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi

W celu kontynuacji „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” w 2021 roku, postanowiono przesunąć na to działanie aż 331 mln euro. Środki mają być zabrane z działań (bez uszczerbku dla ich realizacji) leśnych, niektórych rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz rolnictwa ekologicznego.

Mniej pieniędzy na założenie lasu

Proponowane zmniejszenie budżetu na zalesienia jest wynikiem mniejszego niż pierwotnie przewidywano zainteresowania nimi. Na założenie lasu z unijnego dofinansowania decyduje się coraz mniej rolników. W 2015 roku złożono 851 wniosków o pomoc na zalesianie 1081 ha, w 2019 roku – 567 na 629 ha, a w bieżącym roku jedynie 285 na 479 ha.

Spadek jest konsekwencją nie tylko wzrostu popytu na grunty rolne i ich ceny, lecz także zmian w ustawodawstwie Unii Europejskiej, które powodują systematyczne skracanie okresu wypłaty premii zalesieniowej (w PROW 2004–2006 było to 20 lat, obecnie 12). Jednak kierując się tym, iż zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem należy poprawić jakość obszarów le...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. wrzesień 2023 00:42