StoryEditorpieniądze dla rolnika

RHD: podniesiono próg do 100 tys zł. dochodu zwolnionego z podatku

21.01.2022., 12:01h
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustaw, która ma ułatwić rolnikom prowadzenie rolniczego handlu detalicznego. Jaka będzie kwota przychodu zwolniona z podatku dochodowego? Co jeszcze zmieni się w przepisach dotyczących RHD?

Rolniczy handel detaliczny (RHD), dawniej znany jako sprzedaż bezpośrednia, jest specyficzną formą handlu detalicznego, która w Polsce funkcjonuje od 2017 r. RHD jest przeznaczony dla rolników, przy czym podstawowym warunkiem jego prowadzenia jest żywność produkowana i wprowadzana na rynek pochodząca w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Jakie zmiany w ustawie o rolniczym handlu detalicznym?

Ustawa wprowadza zmiany w zakresie rozszerzenia obszarów dostaw żywności w ramach RHD do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego na terenie kraju. Co oznacza to, że takie produkty będą mogły trafić do sklepów czy restauracji oraz że produkty roślinne będzie można zbywać na terenie całej Polski. A także:

  • doprecyzowano przepisy dotyczące pochodzenia składników wykorzystywanych przy produkcji żywności w ramach RHD,
  • zniesiono maksymalne limity żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym,
  • zmieniono przepis karny, w myśl którego za brak umieszczenia informacji o RHD w punkcie zbytu lub podanie nieprawdziwych danych grozi grzywna.
Zmieni się także definicja "rolniczego handlu detalicznego" w kontekście pochodzenia składników wykorzystywanych do produkcji żywności, tj.:
  • żywność jednoskładnikowa - powinna w całości pochodzić z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu,
  • żywność zawierająca więcej niż jeden składnik - powinna zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Zwiększenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku

Kolejną istotną zmianą jest podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego ze sprzedaży w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych z 40 tys. złotych do 100 tys. złotych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym, że przepis zwiększający kwotę przychodów zwolnioną z podatku dochodowego ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych będzie mieć zastosowanie z mocą wsteczną, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. 

Zmiany przepisów były zapowiadane w ramach programu gospodarczo-społecznego Polskiego Ładu.

Czytaj także:

Do 500 tys. złotych dotacji dla rolników na małe przetwórstwo i RHD w 2022 roku 

Dotacje do 200 tys. zł na Rolniczy Handel Detaliczny. Na co można wydać? 

Czy rolniczy handel detaliczny można prowadzić w gospodarstwie agroturystycznym? 

Oprac. Natalia Marciniak-Musiał

Zdjęcie: unsplash

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 05:45