StoryEditorPieniądze dla rolnika

Rolnicy żądają zmiany czynszów dzierżawnych. Obecne stawki od KOWR są dla nich za wysokie

14.03.2023., 09:03h
Będzie zmiana sposobu naliczania czynszu dzierżawnego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa? Z takim postulatem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciła się Krajowa Rada Izb Rolniczych.

KRIR chce zmian w sprawi naliczania czynszu dzierżawnego

Obecnie, czynsz dzierżawny jest naliczany na podstawie równowartości pieniężnej odpowiedniej ilości pszenicy, zgodnie z art. 39a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Dlatego, Krajowa Rada Izb Rolniczych, wnioskuje o zmianę sposobu naliczania czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Chodzi o zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, co byłoby korzystne dla rolników.

Jakie warunki proponuje Krajowa Rada Izb Rolniczych?

Aktualnie wysokość czynszu naliczana jest od średniej krajowej ceny skupu pszenicy, ustalana jest na podstawie obwieszczeń Prezesa GUS, ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 20 dni po upływie każdego półrocza kalendarzowego. W opinii KRIR duże wahania ceny na rynku powodują, że cena czynszu dzierżawnego z zasobów Skarbu Państwa się zmienia, co powoduje niepewność i problemy u rolników.

Propozycją rady jest aby zmienić ten sposób naliczania według średniej ceny skupu pszenicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności, na wzór naliczania podatku rolnego. Taki sposób naliczania czynszu dzierżawnego pozwoliłby na zmniejszenie wpływu wahających się cen pszenicy na wysokość czynszu dzierżawnego, co byłoby korzystne dla rolników – komentuje KRIR.

Rolnicy mają nadzieję, że do ich wniosku przychyli się ministerstwo, które nada sprawie dalszy bieg i skieruje ją do prac legislacyjnych dotyczących zmian w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Michał Czubak
Fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. kwiecień 2024 12:47