StoryEditorPieniądze dla rolnika

Ruszają dopłaty dla producentów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Jakie warunki?

17.01.2023., 18:01h
ARiMR ogłosiła zapowiadany nabór wniosków o wsparcie dla producentów trzody chlewnej w cyklu zamkniętym z PROW 2014–2020, którzy ponieśli straty z powodu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zaczął się on dziś. Do kiedy potrwa?

Kto może zabiegać o dotację?

O przyznanie pomocy może ubiegać się rolnik, który ma numer identyfikacyjny, pod warunkiem że on lub jego małżonek zgłosił do IRZ nie później niż 15 maja 2022 r. oznakowanie łącznie co najmniej 10 świń, które urodziły się w jego (małżonka) siedzibie stada między 1 kwietnia 2021 r. a 31 marca 2022 r. Od rolnika (małżonka) wymaga się też, aby do 18 stycznia zgłosił do IRZ oznakowanie co najmniej 1 świni, która urodziła się w jego (małżonka) stadzie nie później niż 1 kwietnia ub.r. Ponadto rolnik lub jego małżonek występujący o pomoc powinien do 18 stycznia br. zajmować się chowem lub hodowlą świń.

Co ważne: o wsparcie może ubiegać się także młody rolnik, któremu nadano numer identyfikacyjny, ale tylko wtedy, gdy on lub jego małżonek przejął w całości gospodarstwo rolne i otrzymał za to punkty, występując o pomoc dla młodych rolników z PROW, oraz została wypłacona pierwsza rata tej pomocy. Ponadto, aby pomoc do świń się należała, ten młody rolnik lub jego małżonek w dniu przejęcia w całości gospodarstwa rolnego powinien przejąć też wszystkie świnie, które posiadał przekazujący lub jego małżonek i które były oznakowane. Od młodego rolnika lub jego małżonka wymaga się także, aby do 18 stycznia prowadził chów lub hodowlę świń.

W przypadku śmierci rolnika o pomoc może ubiegać się jego małżonek, jeśli spełnia warunki do przyznania tej pomocy i do dnia jego śmierci wspólnie zajmowali się produkcją świń,

W przypadku gdy śmierć rolnika nastąpiła przed złożeniem wnios­ku o przyznanie pomocy, małżonek składa wniosek w terminie naboru. Natomiast gdy rolnik zmarł po złożeniu wniosku, a przed doręczeniem decyzji w sprawie przyznania pomocy – nie później niż do 15 marca 2023 r.

Wnioski o przyznanie pomocy składa się elektronicznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej ARiMR w Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Od czego zależy wysokość przyznanej pomocy?

Wysokość pomocy będzie ustalona w oparciu o wyznaczone przedziały kwotowe, które zależą od wielkości urodzonych świń we wskazanym w przepisach okresie. Pomoc przyznaje się danemu rolnikowi tylko raz. Jej maksymalna wartość nie może być wyższa niż równowartość 15 tys. euro w złotych. Rolnicy otrzymają decyzję o przyznaniu wsparcia w terminie 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków, czyli do 17 marca br. Wnioski przyjmowane są od dziś do końca stycznia.

Magdalena Szymańska
fot. arch. red.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. kwiecień 2024 16:47