StoryEditorUbój

Ubój na użytek własny także bydła rocznego

11.04.2022., 09:04h
Z dniem 1 czerwca zmieniają się warunku dotyczące uboju bydła na własny użytek. Zmiany dotyczą wieku bydła, które aktualnie nie może przekroczyć 6. miesiąca życia, by mogło zostać ubite. Po 1 czerwca okres ten będzie wydłużony o kolejne miesiące wieku zwierzęcia.

Zmiany w uboju młodego bydła

Od 1 czerwca będzie można dokonywać uboju na użytek własny w gospodarstwie bydła w wieku do 12. miesiąca życia. Obecnie w przypadku bydła na użytek własny można ubijać jedynie cielęta do 6. miesiąca życia. Przypominamy, iż zgodnie z przepisami mięso pochodzące z takiego uboju musi być przeznaczone na własne domowe potrzeby i nie może być sprzedawane. Zwierzę można ubić w gospodarstwie, w którym było utrzymywane, albo w innym, które ma zarejestrowaną taką działalność w Inspekcji Weterynaryjnej. Jeśli ubój jest wykonywany w gospodarstwie u rolnika, musi on powiadomić o tym powiatowego lekarza weterynarii co najmniej 24 godziny wcześniej. Zwierzę może ubić sam rolnik, jeśli posiada do tego odpowiednie kwalifikacje. Wystarczy, że posiada zaświadczenie o odbyciu bezpłatnego szkolenia w tym zakresie organizowanego przez powiatowego lekarza weterynarii.

Czy ubój musi by zgłoszony?

Ubój na użytek własny bydła, owiec, kóz, świń podlega także obowiązkowi zgłoszenia do kierownika biura powiatowego ARiMR. Trzeba to zrobić w terminie 7 dni, a jeśli ubój dotyczył świni utrzymywanych na obszarze podlegającym ograniczeniom z uwagi na występowanie afrykańskiego pomoru świń – w ciągu 2 dni.

Magdalena Szymańska
fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. listopad 2023 02:38