Dzierżawa ziemi od KOWR: ile wyniesie czynsz dzierżawny za I półrocze 2024 roku?Canva
StoryEditorCzynsz dzierżawny

Dzierżawa ziemi od KOWR: ile wyniesie czynsz dzierżawny za I półrocze 2024 roku?

18.01.2024., 16:51h
GUS podał cenę pszenicy za okres 11 kwartałów. Ile wyniesie czynsz dzierżawny za I półrocze 2024 roku?

Czynsz dzierżawny: GUS podał cenę pszenicy

Dziś ukazało się obwieszczenie GUS w sprawie za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024. Na tej podstawie wyliczana będzie w 2024 roku wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne. 

Z danych GUS wynika, że średnia krajowa cena skupu pszenicy za okres 11 kwartałów poprzedzających I półrocze 2024 r. wyniosła 117,34 zł za 1 dt. 

Dla porównania, średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2023 r. wyniosła 109,97 zł za 1 dt., w II półroczu 2022 r. wyniosła 152,17 zł za 1 dt, a w I półroczu 2022 roku - 153,67 zł za 1 dt. 

Przypominamy, że zmieniły się zasady wyliczania czynszu dzierżawnego za państwową ziemię. Do tej pory był on wyliczany w oparciu o cenę pszenicy z 6 miesięcy, a teraz jest ustalany na podstawie średniej krajowej ceny skupu za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu, czyli podobnie jak cena żyta na poczet podatku rolnego.

Spadł wskaźnik wykorzystywany do waloryzacji czynszu dzierżawnego

GUS ogłosił też, że  wskaźnik cen skupu podstawowych produktów rolnych w II półroczu 2023 r. w stosunku do I półrocza 2023 r. wyniósł 89,8 (spadek cen o 10,2 proc.). Wskaźnik ten jest jest wykorzystywany do waloryzacji czynszu dzierżawnego za dzierżawione od Skarbu Państwa nieruchomości rolne.

Kiedy KOWR może obniżyć czynsz dzierżawny?

W szczególnych przypadkach KOWR może obniżyć rolnikowi czynsz dzierżawny, jeśli gospodarz ma kłopoty z jego spłacaniem.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może:

  • odroczyć określony w umowie termin zapłaty należności,
  • rozłożyć czynsz dzierżawny na raty,
  • umorzyć czynsz dzierżawny w części lub w całości,

o ile przemawiają za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.

Są to przede wszystkim zdarzenia wynikające z negatywnego działania sił przyrody, na które dzierżawca przy dołożeniu należytej staranności nie mógł mieć wpływu, takie jak: huragan, gradobicie, pożar albo którym nie mógł w żaden sposób zapobiec np. powódź, susza, wymarznięcie.

Ile wynosił czynsz dzierżawny KOWR w 2023 roku?

Z danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wynika, że średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w pierwszych trzech kwartałach  2023 r. wyniosła 13,1 dt pszenicy/ha. Została wyliczona na podstawie zawartych 2 603 umów dzierżawy na łączną powierzchnię  23 431  ha gruntów.

Najwyższe średnie czynsze uzyskiwano w województwach: wielkopolskim – 22,8 dt/ha, opolskim – 19,5 dt/ha i świętokrzyskim – 17,9 dt/ha.

image
Ziemia z KOWR dla rolników

Ponad 150 tys. ha z KOWR do rozdysponowania. Kiedy państwowa ziemia trafi do rolników?

oprac. Kamila Szałaj, na podst. GUS, KOWR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. kwiecień 2024 07:27