StoryEditorPieniądze dla rolnika

Ziemie po PGR-ach znowu do podziału. Kto może dostać grunty?

17.05.2022., 13:05h
Rolnicy z szansą na zwiększenie swoich pól. KOWR udostępni nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Ziemia z ZWRSP trafi do rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępni w formie użyczenia rolnikom i byłym pracownikom ppgr nierozdysponowane działki znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Działki te mają powierzchnię od 0,3 ha i większe. KOWR udostępni je w formie użyczenia w terminie pozwalającym na rolnicze wykorzystanie w obecnym sezonie wegetacyjnym.

Kto będzie mógł skorzystać?

Jak podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z użyczenia będą mogli skorzystać ci rolnicy, którzy są byłymi pracownikami pgr zamieszkujących w pobliżu takiej nieruchomości lub na rzecz okolicznych rolników.

Gdzie i jak składać wnioski?

Osoby zainteresowane korzystaniem w obecnym sezonie wegetacyjnym z gruntów ZWRSP w formie użyczenia mogą zwracać się z wnioskiem bezpośrednio do Oddziału Terenowego KOWR, właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości będącej przedmiotem zainteresowania.

Nieruchomości, które przeznaczone są do rozdysponowania można odnaleźć w zakładce „przydatne linki” na stronie internetowej KOWR.

Michał Czubak
Fot. T. Ślęzak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 17:49