StoryEditorPORADY PRAWNE

Czy geodeta może ustalić granicę działek, jeśli rolnik jest w szpitalu? Jakie są terminy?

23.11.2023., 17:00h
Sąsiad złożył w urzędzie gminy wniosek o rozgraniczenie naszych działek. Geodeta przysłał mi wezwanie do stawienia się na gruncie. W tym czasie przebywałem w szpitalu, o czym żona powiadomiła geodetę. Geodeta odroczył termin o miesiąc, a potem czynności odbyły się już bez mojego udziału, chociaż jeszcze nie wyszedłem ze szpitala. Czy geodeta nie powinien poczekać, aż będę mógł wziąć udział w postępowaniu? O nowym terminie geodeta powiadomił mnie telefonicznie, bez żadnego pisma. Czy to zgodne z prawem?

Czy geodeta musi się wcześniej zapowiedzieć?

Zgodnie z art. 32 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na etapie ustalania przebiegu granic na gruncie uprawniony geodeta powinien określić termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręczyć stronom wezwania do stawienia się na gruncie. Wezwania te doręcza się nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy geodeta musi się wcześniej zapowiedzieć?
  • Czy w przypadku braku obecności którejś ze stron geodeta wstrzymuje prace?

W wezwaniach należy poinformować strony o skutkach ich niestawiennictwa, określonych w art. 32 ust. 3 i 4. Wynika z nich, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

Czy w przypadku braku obecności którejś ze stron geodeta wstrzymuje prace?

Natomiast w razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika, jednak nie dłużej niż na miesiąc. Strona powinna powiadomić geodetę o przyczynie usprawiedliwionej nieobecności przed terminem stawienia się na gru...

Pozostało 49% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. luty 2024 03:17