StoryEditorPORADY PRAWNE

Czy grunty rolne, na których będzie wybudowany dom, nadal będą rolne?

13.12.2023., 11:00h
dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAMdr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM
Prowadzę gospodarstwo rolne o powierzchni 30 ha, które odziedziczyłem po wuju. Chciałbym rozbudować dom mieszkalny i budynek inwentarski. Czy grunty rolne przeznaczone pod budowę nadal będą rolne?

Czym są grunty rolne?

O ile będą spełnione przesłanki z ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty przeznaczone pod budowę pozostaną rolne. Gruntami rolnymi, w rozumieniu wymienianej ustawy, są bowiem m.in. grunty:

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy grunt pod budynkiem może być gruntem rolnym?
  • Czym są grunty rolne?
  • pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu;
  • pod budynkami, budowlami i urządzeniami wchodzące w skład biogazowni rolniczej spełniającej warunki określone w art. 4 ust. 1 ustawy z 13 lipca 2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych.

Ponadto gruntami rolnymi są także grunty położone między tymi budynkami, budowlami i urządzeniami lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, tworzące zorganizowaną całość gospodarczą, w tym zajęte pod dojazdy, place składowe, postojowe i manewrowe, śmietniki, miejsca magazynowania odpadów i ogrodzenia, o ile ich łączna powierzchnia nie jest większa niż 1 ha i wchodzą one w skład gospodarstwa ro...

Pozostało 45% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 00:43