Zrzekłem się na rzecz brata udziału w gospodarstwie odziedziczonym po ojcu. Mam zadłużenie w banku, który sprzedał mój dług firmie windykacyjnej. Obecnie sprawa jest u komornika. Twierdzi on, że nie powinienem był przekazywać udziału bratu bez spłaty. W tej bowiem sytuacji może być wniesiona do sądu skarga, żeby uznać tę czynność za nieważną. Czy rzeczywiście komornik może to zrobić?Monika Kopaczel-Radziulewicz
StoryEditorporady prawne

Czym jest skarga pauliańska? Jaki ma wpływ na zadłużonego rolnika?

29.06.2024., 16:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Zrzekłem się udziału w gospodarstwie na rzecz brata. Komornik twierdzi, że bez spłaty długu może to być uznane za nieważne. Czy komornik może wnieść taką skargę do sądu?

Co to jest skarga pauliańska?

Chodzi tu o skargę pauliańską, uregulowaną w art.  527 i następnych Kodeksu cywilnego. Rozwiązanie to ma na celu ochronę interesów wierzyciela na wypadek zachowania dłużnika, który z zamiarem pokrzywdzenia wierzyciela (przyszłego lub aktualnego) wyzbywa się składników majątku na rzecz osób trzecich lub majątek ten obciąża i w ten sposób stwarza lub pogłębia stan swojej niewypłacalności.

Czynność prawna dłużnika jest dokonana z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli wskutek tej czynności dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu, niż był przed dokonaniem czynności. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 26 marca 2024 r. (sygn. akt: I CSK 662/23), przez czynność zdziałaną ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela w rozumieniu art. 527 § 1 k.c. należy rozumieć czynność podjętą w sytuacji, w której dłużnik mógł przewidzieć, że w wyniku jej dokonania stanie się niewypłacalny lub niewypłacalny w większym stopniu. Świadomość pokrzywdzenia wierzycieli istnieje w sytuacji, gdy dłużnik wie, że na skutek czynności prawnej określone aktywa wyjdą z jego majątku i że z tego powodu wierzyciele będą mieli trudności z zaspokojeniem żądań, a w konsekwencji nastąpi ich pokrzywdzenie.

Pozostało 70% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 18:29