testament sporządzony przez chorą osobę. Kiedy jest ważnyCanva
StoryEditorPorady prawne

Testament sporządzony odręcznie przez chorego. Kiedy jest ważny, a kiedy nie?

18.11.2023., 15:30h
Jednemu z rolników ojciec, będą ciężko chorym, zapisał w odręcznym testamencie gospodarstwo. Jednak brat rolnika uważa, że taki testament jest nieważny. Kiedy rzeczywiście taki dokument nie jest wiążący?

– Mój ojciec sporządził w szpitalu odręczny testament, w którym zapisał mi gospodarstwo. Był wtedy ciężko chory i kilka dni później zmarł. Czy taki testament jest ważny? Brat nie chce się z nim pogodzić i grozi mi sądem – informuje rolnik i jeden z Czytelników "Tygodnika Poradnika Rolniczego".

Czy testament napisany jest odręcznie jest ważny?

Zgodnie z art. 949 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

image
Porady prawne

Żona rolnika nie pracowała w gospodarstwie. Czy po rozwodzie dostanie połowę?

Tak więc testament sporządzony własnoręcznie i podpisany przez Pana ojca w szpitalu jest ważny, pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki powodujące jego nieważność.

Kiedy testament jest nieważny? 3 przesłanki

W myśl art. 945 k.c., testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
10. grudzień 2023 08:16