StoryEditorPORADY PRAWNE

Wycinka drzew i krzewów na własnej ziemi: kiedy można bez zezwolenia?

06.02.2024., 12:00h
Alicja MorozAlicja Moroz
Zamierzam kupić od sąsiada działkę rolną przylegającą do moich gruntów. Jest ona w dużej części zarośnięta drzewami samosiejkami i krzakami, które trzeba będzie usunąć, żeby móc użytkować ziemię. Czy w takiej sytuacji konieczne jest zezwolenie na wycinkę? Jeśli nie, to czy o zamiarze wycinki muszę zawiadomić urząd gminy?

Kto może starać się o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów?

Co do zasady, na wycinkę drzew i krzewów potrzebne jest zezwolenie. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, a w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków. Artykuł 83 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przewiduje, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

Z artykułu dowiesz się:

  • Kto może starać się o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów?
  • Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?
  • Jakie obowiązki ma właściciel nieruchomości?
  • posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
  • właściciela urządzeń przesyłowych – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?

Jednak od tej zasady ustanowiono cały szereg wyjątków. I tak – stosownie do art. 83f ust. 1 wymienionej wyżej ustawy – obowiązku ...

Pozostało 73% tekstu
Dostęp do tego artykułu mają tylko Prenumeratorzy Tygodnika Poradnika Rolniczego.
Żeby przeczytać ten i inne artykuły Premium wykup dostęp.
Masz już prenumeratę? Zaloguj się
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. luty 2024 14:54