Zamrożenie cen prądu 2024: jakie limity dla rolników? Co z oświadczeniem?Canva
StoryEditorJakie są limity zużycia prądu?

Zamrożenie cen energii dla rolników w 2024: Kto i do kiedy musi złożyć oświadczenie?

15.01.2024., 13:16h
W pierwszej połowie 2024 roku będzie obowiązywać zamrożenie cen energii dla gospodarstw domowych oraz dla gospodarstw rolnych. Co ciekawe, część rolników musi złożyć oświadczenia, aby korzystać z tańszej energii, a inni nie muszą wypełniać żadnych dokumentów. Od czego to zależy? Jakie są limity zużycia energii elektrycznej dla domu, a jakie dla rolników?

Weszła w życie ustawa, która zamraża ceny energii elektrycznej. Aby z niej skorzystać rolnicy powinni do 31 marca złożyć stosowne oświadczenia do swojego dystrybutora. Ale nie na wszystkich ciąży taki obowiązek. 

Ceny prądu mogły wzrosnąć nawet o 100% bez tarczy

Jedną z pierwszych decyzji nowego parlamentu po wyborach było uchwalenie, jeszcze w grudniu 2023 r., ustawy o wsparciu odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła. Portal www.tygodnik-rolniczy.pl pisał więcej na temat w artykule: Zamrożenie cen energii dla rolników. Jakie będą warunki w 2024?

Jej celem było przedłużenie o kolejne 6 miesięcy rozwiązań, które uchroniły odbiorców energii przed podwyżkami. A te zdaniem rządu byłby nieuchronne. Brak wprowadzenia takich rozwiązań spowodowałby wzrosty rachunków dla odbiorców, które mogłyby wynosić nawet 50%, 70% czy w skrajnych przypadkach ponad 100%.

Jaka obecna sytuacja na rynku energii wpływa na rachunki za prąd?

Wprawdzie ceny surowców energetycznych na świecie w 2023 r. spadały, ale na finalną wysokość rachunków za prąd płaconych przez końcowego odbiorcę wpływa to z dużym opóźnieniem, m.in. ze względu na wysoki poziom zapasów zgromadzonych przez źródła wytwarzania oraz równoległy wzrost kosztów wydobycia w polskim górnictwie. Istotne są również wciąż wysokie ceny uprawnień do emisji CO2.

Dodatkowo, Polska w dalszym ciągu pozostaje uzależniona od importu paliw z zagranicy, w tym zwłaszcza gazu ziemnego, co zwiększa ryzyko większego odczuwania wahań cen na rynkach światowych oraz ogranicza bezpieczeństwo energetyczne kraju

Jakie limity zużycia energii elektrycznej obowiązują w 2024 r. dla gospodarstw rolnych?

Uchwalone przepisy zakładają przedłużenie do połowy 2024 r. maksymalnych cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 412 zł za MWh netto, ale maksymalnie do:

  • 1,5 MWh dla gospodarstw domowych,
  • 2 MWh dla prowadzących, w dniu wejścia w życie ustawy, gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej oraz w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego, w dniu wejścia w życie ustawy, Kartę Dużej Rodziny,
  • 1,8 MWh  w przypadku odbiorcy uprawnionego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także dedykowanej ceny dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Te limity są obniżone o połowę w porównaniu z rokiem 2023, ze względu na to, że zamrożenie cen będzie obowiązywało przez pół roku, a nie 12 miesięcy.

Powyżej limitu zachowana ma być stawka 693 zł za MWh, jako cenę maksymalną.

Nie wiadomo jakie będą obowiązywać ceny energii elektrycznej na drugie półrocze 2024 r. a więc już po wiosennych wyborach samorządowych i europejskich.

Rolnik musiał złożyć oświadczenie do dostawcy energii

W 2023 r. gospodarstwa domowe mieszczące się w limicie nie musiały składać żadnych oświadczeń i wniosków. Jednak oświadczenie należało złożyć w momencie, gdy przysługiwał wyższy limit zużycia prądu. A tak było w przypadku rolników.

Potrzebne było do specjalne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w ustawie. Wzory takich oświadczeń udostępniali na swoich stronach dostawcy energii. Rolnicy musieli dołączyć do takiego wniosku kopię decyzji o wymierzeniu podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej.

Kto musi, a kto nie musi składać oświadczenia o limicie zużycia prądu w 2024 r. ?

Rolnik, który do końca czerwca 2023 r. złożył oświadczenie, że jest uprawniony do pozyskania wyższych limitów zamrażających ceny, nie musi nic robić. Jego limity zostaną automatycznie przedłużone na kolejne półrocze od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

Ale uprawnieni odbiorcy do zwiększonego limitu w pierwszym półroczu 2024 r., którzy nie złożyli w 2022 r. lub 2023 r. stosowanych oświadczeń mają na to czas do 31 marca 2024 r.

Oświadczenia powinny złożyć następujące osoby:

  • nabyły uprawnienia przed 18 października 2022 r. i nie złożyły oświadczenia w terminie do 30 czerwca 2023 r.,
  • nabyły uprawnienia w 2023 roku i dotychczas nie złożyły oświadczenia,
  • nabyły uprawnienia w 2024 roku.

image
Ceny kukurydzy

Czy nowa benzyna E10 i eksport podniosą ceny kukurydzy?

image
Ceny nawozów

Jakie będą ceny nawozów w I kwartale 2024 roku? Prognozy ekspertów

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. czerwiec 2024 17:33