System kaucyjny uderzy w mleczarnie? Jest decyzja!Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorMleko

System kaucyjny uderzy w mleczarnie? Jest decyzja!

13.06.2024., 14:30h
Minister Klimatu i Środowiska Anita Sowińska poinformowała, że mleko i produkty mleczarskie nie będą objęte system kaucyjnym. Jakie podała powody?

Dlaczego butelki po mleku nie będą objęte systemem kaucyjnym?

Argumentów za niewłączaniem butelek po mleku i jego przetworach w system kaucyjny było dość wiele. Przeważył jednak ten, który miał zastosowanie już na szczeblu Brukseli. Dotyczył on kwestii higienicznych. Mleko oraz inne produkty z niego wytworzone są produktami łatwo psującymi się, dlatego też większość państw unijnych nie zdecydowało się na próby wdrożenia ich do systemu kaucyjnego. Jak stwierdziła podczas swojego wystąpienia Minister Anita Sowińska: "tutaj były obawy, uzasadnione, że mielibyśmy problemy z utrzymaniem czystości w punktach zbiórki i tu mam na myśli nie tylko automaty, ale również punkty zbiórki w małych sklepach".

W których państwach branża mleczarska będzie objęta kaucją?

Właściwie jedynymi unijnymi państwami, gdzie branża mleczarska będzie objęta kaucją są Chorwacja i Niemcy. W przypadku pierwszego z wymienionych państw podjęcie takiej decyzji było dość proste, ze względu iż jest to kraj liczący niewielką ilość obywateli. Z kolei w odniesieniu do Niemiec decyzja została podjęta po wieloletnim funkcjonowaniu systemu w zakresie obejmującym innego rodzaju produkty spożywcze. Pozostałe kraje wchodzące w skład wspólnoty postanowiły nie wdrażać przepisów w odniesieniu do produktów mleczarskich. Głównym powodem tego był fakt, że najzwyczajniej nie musiały. Sektor mleczarski od początku nie był zobligowany przez unijne organy do uczestnictwa w nim i właściwie nie wiadomo z jakiego powodu uprzednio kierujący resortem w ogóle takie prace podjęli.

W pracach nad ustawą brały udział właściwie wszystkie organizacje branżowe, jak również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Było to znaczące między innymi z powodu wymiernego wpływu systemu kaucyjnego na rentowność produkcji rolnej.

Artur Puławski 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. lipiec 2024 13:40