W skład mieszanek międzyplonowych na gleby najlżejsze powinny znaleźć się w składzie: łubin żółty, seradela i facelia; na gleby średnie: słonecznik, łubin wąskolistny, rzepak, gryka, rzodkiew oleista i rzepa ścierniskowa; na gleby ciężkie – bobik i wyka jaraMarek Kalinowski
StoryEditorUprawa

Jakie międzyplony wysiać na gleby słabe, a jakie na dobre?

31.08.2023., 09:00h
Poplony poza produkcją wartościowej paszy dla zwierząt są cennym źródłem świeżej materii organicznej. Dodatkowo rośliny użyte w mieszankach poplonowych mogą wiązać azot i inne składniki mineralne, a przyorane lub mulczowane podczas mineralizacji w sposób ciągły i równomierny „oddają” zmagazynowane składniki pokarmowe roślinie w plonie głównym.

Z artykułu dowiesz się:

  1. Jakie międzyplony wysiać na gleby słabe, a jakie na dobre?
  2. Dlaczego ważne jest uzupełnianie ubytków w warstwie ornej?
  3. Jakie są sposoby na zmniejszenie strat próchnicy w glebie?
  4. Jakie są zalety wysiewu międzyplonów?
  5. W jaki sposób dobierać międzyplony do gleby?
  6. Czy można uprawiać międzyplony na zielony nawóz?
  7. Od czego zależy ilość materii organicznej wprowadzanej do gleby?

W wielu artykułach poświęcanych tej problematyce zwracałam uwagę, że zwiększenie zawartości tej substancji w glebie ani zgromadzenie wody nie jest rzeczą łatwą, szczególnie w glebach lżejszych. Przyorywany nawet systematycznie obornik na takich glebach, ulega w pierwszej kolejności procesom mineralizacji, a więc przemianom, które dostarczają roślinom uprawnym składników pokarmowych, a następnie dopiero humifikacji. Dodatkowo, na rozkład obornika w glebie ma wpływ odczyn gleby, jej wilgotność i mikroorganizmy.

Dlaczego ważne jest uzupełnianie ubytków w warstwie ornej?

W naszej strefie klimatycznej występujące często niedobry wody mogą hamować proces humifikacji, czyli przemianę świeżo wprowadzonej materii organicznej w trwał...

Ten artykuł jest dostępny wyłączenie dla Prenumeratorów Tygodnik Poradnik Rolniczy
Zyskaj dostęp do tego i innych wyjątkowych artykułów
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 15:01