Sierszeńska
StoryEditorGAEC 8

Jest odstępstwo do normy GAEC 8

23.02.2024., 17:00h
Komisja Europejska ogłosiła publikację rozporządzenia umożliwiającego odstępstwo od stosowania normy GAEC 8 w bieżącym roku.

GAEC 8 musi poczekać

Komisja Europejska ugięła się pod naporem unijnych rolników. W bieżącym roku rolnicy będą zwolnieni z wymogu GAEC  8 odnoszącego się do ugorowania 4% gruntów ornych. Wymóg ten musiałyby spełnić gospodarstwa mające więcej niż 10 ha gruntów ornych.

Odstępstwo w zamian za...

Komisja Europejska zaproponowała, aby w drodze odstępstwa od tego wymogu państwa członkowskie mogły zdecydować, że w tym roku rolnicy podlegający tej normie mogą ją spełnić poprzez przeznaczenie co najmniej 7% gruntów ornych na poziomie gospodarstwa na:

  • rośliny wiążące azot i/lub
  • obszary i obiekty nieprodukcyjne, w tym grunty ugorowane, i/lub
  • międzyplony.

Międzyplony ze współczynnikiem 0,3

Na międzyplonach i roślinach wiążących azot nie można stosować środków ochrony roślin. W przypadku międzyplonów państwa członkowskie muszą zastosować współczynnik ważenia na poziomie 0,3.

Magdalena Szymańska

fot. Sierszeńska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. kwiecień 2024 01:45