Plan nawożenia azotemJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorPlan nawożenia azotem

Kto musi, a kto nie musi sporządzać planu nawozowego?

14.12.2023., 11:00h
Jest odpowiedź MRiRW odnośnie do apelu KRIR mającego na celu umożliwienie rolnikom kupującym obornik zwolnienie ich z obowiązku sporządzania planu nawozowego. Jak się okazuje, nie każdy musi sporządzać ten plan.

Apel KRIR o zniesienie obowiązku wykonywania planu nawozowego

O wniosku wystosowanym przez Krajową Radę Izb Rolniczych w sprawie zwolnienia rolników kupujących nawóz naturalny z obowiązku sporządzania planu nawozowego pisaliśmy w artykule pt. „Plany nawozowe uderzają w hodowców zwierząt. A pozostali rolnicy boją się kupować obornik”. Z treści pisma jednoznacznie wynikało, że rolnicy, którzy kupują nawóz naturalny od innych gospodarzy, muszą wykonywać plany nawozowe. Jak się okazuje, muszą, ale nie wszyscy.

Którzy rolnicy muszą sporządzać plany nawozowe?

W swojej odpowiedzi MRiRW wskazuje, że obecne przepisy zobowiązujące rolników do wykonywania planu nawozowego wynikają z:

 • ustawy „Prawo wodne” z 20 lipca 2017 r.,
 • rozporządzenia Rady Ministrów z 31 stycznia 2023 r. w sprawie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, czyli tzw. program azotanowy.

Powyższe dokumenty, jak podkreśla MRiRW, wskazuję, którzy rolnicy muszą przygotowywać plan nawozowy, ale nie określają jednak obowiązku opracowania planu nawożenia zarówno azotem (N), jak i pozostałymi składnikami pokarmowymi. W związku z powyższym plan nawożenia azotem muszą przygotowywać rolnicy, którzy:

 • prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub, chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, lub 750 stanowisk dla macior,
 • posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,
 • uprawiające uprawy intensywne na gruntach ornych na powierzchni powyżej 50 ha,
 • utrzymujące obsadę większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego,
 • nabywające nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia, lub poprawy właściwości gleb od podmiotu importującego nawóz naturalny, lub produkt pofermentacyjny z terytoriów państw trzecich,
 • nabywające nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego wykorzystania w celu nawożenia, lub poprawy właściwości gleb od podmiotu, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chów, lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, lub 750 stanowisk dla macior.

Którzy rolnicy nie muszą robić planu nawożenia azotem?

Jak wskazuje MRiRW, ustawa „Prawo wodne” określa, którzy rolnicy nie muszą opracowywać planu nawożenia azotem. Zgodnie z tą informacją, są to podmioty, które:

 • stosują nawozy w dawkach nieprzekraczających maksymalnych dawek nawozów azotowych, określonych w programie azotanowym, dla plonów uzyskiwanych w warunkach uregulowanego odczynu gleby, zbilansowanego nawożenia azotem, fosforem, potasem i stosowania integrowanej ochrony roślin.

Co ciekawe, z ustawy „Prawo wodne” wynika, że podmioty przedstawione jako zobowiązane do sporządzenia planu nawożenia azotem, nie muszą go wykonywać, jeśli nie stosują nawozów naturalnych lub produktów pofermentacyjnych na działkach rolnych, których są posiadaczami.

Kiedy rolnicy, którzy kupują obornik i poferment muszą sporządzać plan nawożenia azotem?

Rolnicy, którzy kupują obornik, muszą sporządzać plan nawożenia azotem tylko w dwóch przypadkach:

 • kiedy nabycie nastąpiło od podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny,
 • kiedy nabycie nastąpiło od podmiotu, który prowadzi chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk, lub chów, lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg, lub 750 stanowisk dla macior.

Czy warto przygotowywać plan nawożenia azotem?

MRiRW zaznacza jednak, że opracowanie planu nawożenia azotem może przełożyć się na osiągnięcie wysokich plonów i utrzymanie żyzności gleby. Dzięki niemu możliwe jest również dostarczenie roślinom właściwej ilości składników odżywczych, czyli zoptymalizowanie dawek stosowanych nawozów, co może skutkować obniżeniem kosztów produkcji rolnej.

MRiRW zachęca rolników do skorzystania z programu INTER-NAW, w którym mogą przygotować swój plan nawożenia azotem.

image
Plan nawozowy

Plany nawozowe uderzają w hodowców zwierząt. A pozostali rolnicy boją się kupować obornik

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: KRIR, MRiRW

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. czerwiec 2024 18:34