Lucernik uda się najlepiej na glebach o pH 6,5, ale będzie plonował wysoko i długo, jeżeli przed siewem wspomożemy go interwencyjną dawką wysoko reaktywnego wapna granulowanego i takie nawożenie będziemy powtarzać każdej jesieni po zbiorze ostatniego pokosuMarek Kalinowski
StoryEditorUprawa

Połowa marca to dobry czas na interwencyjne podanie wapnia

15.03.2024., 13:00h
Optymalny odczyn pH jest jednym z najważniejszych czynników potencjału plonotwórczego i żyzności gleb. Odczyn wynika z równowagi kationów i anionów. Warto jednak dodać, że nie zawsze optymalny, najlepiej obojętny odczyn pH gleby oznacza optymalną zawartość wapnia dostępnego i potrzebnego roślinom do wzrostu i rozwoju.Teraz nie czas na wapnowanie gleb w celu uregulowania odczynu, ale jest to dobry moment na interwencyjne podanie wapnia pod potrzeby pokarmowe roślin. Potrzebują go rośliny lubiące odczyn obojętny, a jednocześnie potrzebujące wapnia do rozwoju.

Jakie wapno wybrać do wykonania zabiegu interwencyjnego?

Do interwencyjnego stosowania wapnia najlepsze są wapna wysoko reaktywne, granulowane. Można je aplikować na różnych etapach wzrostu roślin, chociaż najlepiej oczywiście przedsiewnie i wymieszane z warstwą siewną. Racjonalna dawka pod większość roślin to ok. 300 kg/ha nawozu.

W przypadku takich nawozów nie będzie błędem aplikacja pogłówna, a w przypadku trwałych użytków zielonych to jedyna możliwość. Nawet przy uregulowanym pH gleby za takie nawożenie zwłaszcza na słabszych glebach, naturalnie lekko kwaśnych, wdzięczna będzie kukurydza.

Wiernymi plonami i wieloletnim użytkowaniem za dawkę przedsiewną wapna granulowanego (oczywiście wysoko reaktywnego węglanowego, najlepiej z magnezem) odwdzięczy się zakładany lucernik. Lucerna jest bardzo wymagająca co do pH, bezwzględnie wymaga pH na poziomie 6,5, ale warto ją wspomóc także takim nawożeniem interwencyjnym i to dawką ok. 500 kg nawozu granulowanego przed siewem i tyle samo jesienią po ostatnim pokosie.

image
Połowa marca to dobry czas na interwencyjne podanie wapnia
FOTO: Marek Kalinowski

Tego typu wapna, wysoko rekatywne węglanowe i granulowane, można wysiewać wczesną wiosną na glebę wilgotną, ale nie mokrą. Delikatny wzrost zasadowości gleby wpływa korzystnie na wzrost roślin, ale także na tempo rozkładu resztek pożniwnych, mineralizacji azotu organicznego oraz nitryfikacji.

Co może stanowić przeciwwskazanie do wapnowania w celu regulacji odczyny pH?

Przeciwskazaniem wapnowania w celu regulacji odczynu pH gleby bądź nawożenia wapniem roślin, niezależnie od formy nawozu wapniowego, jest zaplanowana aplikacja nawozów naturalnych i większości nawozów mineralnych. Chodzi o to, aby nie dochodziła do strat gazowych azotu czy uwsteczniania się np. fosforu. Na przykład, między wprowadzaniem do gleby obornika a wapnowaniem musi upłynąć ok. 6 tygodni.

Wszystkie gatunki roślin potrzebują wapnia do prawidłowego rozwoju, niektóre jednak mają większe potrzeby pokarmowe w stosunku do tego pierwiastka, a inne mniejsze.

Gatunki szczególnie wapniolubne to:

  • rzepak,
  • lucerna,
  • pszenica,
  • len,
  • kukurydza,
  • ziemniaki,
  • koniczyna,
  • tytoń.

Interwencyjne dawki wapnia między właściwymi zabiegami regulowania odczynu pH pokrywają tak naprawdę zapotrzebowanie tych roślin.

Dlaczego w glebie wystepują niedobory wapnia?

Wapń jest wynoszony z plonami roślin uprawnych i są to spore ilości, bo nawet 150 kg Ca/ha/rok (tabela). Najwięcej wapnia z przeciętnym plonem w przeliczeniu na 1 tonę plonu głównego wraz z odpowiednią ilością produktu ubocznego pobiera rzepak, kukurydza uprawiana na ziarno oraz burak cukrowy. Dlatego w przypadku tych roślin nawożenie interwencyjne wapniem jest wskazane.

Potrzebne są też na częściowe pokrycie ubytków wapna z wierzchniej warstwy uprawnej z powodu wymywania wapnia. Szacuje się, że na drodze wymywania roczne straty wapnia mogą sięgać nawet 230 kg/ha. Do tego dochodzi też ubytek z powodu zakwaszającego oddziaływania na glebę stosowanych nawozów azotowych.

image
Dopłaty na wapnowanie

Dopłaty do wapnowania: więcej rolników dostanie pomoc. Kto może liczyć na pieniądze?

Marek Kalinowski

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
24. czerwiec 2024 21:46