Ponad 2600 kontroli upraw GMO. Co sprawdzają inspektorzy?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorUprawy GMO

Ponad 2600 kontroli upraw GMO. Co sprawdzają inspektorzy?

26.06.2024., 13:30h
Trwa okres wzmożonych kontroli upraw roślin pod kątem obecności GMO. Jakie były wyniki w 2023?

Kontrola upraw GMO – kto je przeprowadza?

Minister rolnictwa i rozwoju wsi co roku we współpracy z ministrem klimatu i środowiska określa przedmiot, zakres oraz maksymalną liczbę kontroli upraw GMO. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest odpowiedzialna za przeprowadzanie kontroli upraw GMO od 6 lat i wykonuje je na podstawie zapisów ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

Co kontroluje PIORiN w uprawach GMO?

Podczas kontroli upraw GMO PIORiN sprawdza:

 • materiał siewny znajdujący się w obrocie,
 • plantacje nasienne i produkcyjne: kukurydzy, rzepaku jarego, ozimego oraz soi,
 • dokumenty pochodzenia roślin.

Ponadto pobiera próby materiału siewnego znajdującego się w obrocie i materiału roślinnego z plantacji nasiennych oraz produkcyjnych.

Jaki jest cel kontroli prowadzonych przez PIORiN w uprawach GMO?

Celem kontroli prowadzonych przez PIORiN jest zagwarantowanie braku zanieczyszczeń GMO w materiale siewnym oraz roślinnym. Badania prób są prowadzone w Laboratorium Badania GMO Centralnego Laboratorium GIORiNm w Toruniu.

Wyniki kontroli PIORiN w uprawach GMO

W roku 2023 PIORiN przeprowadziła łącznie 2 618 kontroli pod kątem obecności GMO, których wyniki były następujące:

Materiał siewny (obrót) – skontrolowano 471 partii materiału siewnego znajdującego się w obrocie, w tym:

 • kukurydzy – 299 prób,
 • rzepaku ozimego i jarego – 143 próby,
 • soi – 29 prób.

Plantacje nasienne – przeprowadzono 658 kontroli plantacji nasiennych o łącznej powierzchni 5 627,75 ha, w tym:

 • kukurydzy – 461 pl. (4 155,67 ha),
 • rzepaku ozimego i jarego –  23 pl. (340,47 ha),
 • soi – 174 pl. (1 131,61 ha).

Plantacje produkcyjne – sprawdzono 1 489 plantacji produkcyjnych o łącznej powierzchni 7 266,38 ha, w tym:

 • kukurydzy – 1 020 pl. (4 169,73 ha),
 • rzepaku ozimego i jarego – 439 pl. (2 951,14 ha),
 • soi – 30 pl. (145,51 ha).

Kontrole upraw pod kątem GMO 2024

Aktualnie trwa wzmożony okres kontroli upraw roślin pod kątem obecności GMO. Nadzorem zostało objętych 100% plantacji nasiennych kukurydzy, rzepaku i soi. Prowadzone kontrole dotyczą materiały siewnego w obrocie oraz na plantacjach produkcyjnych.

Tylko na przestrzeni minionych 6 lat liczba przeprowadzonych kontroli przekroczyła 15 tys. upraw. Wyniki badań jednoznacznie wskazują na to, że w Polsce nie są prowadzone uprawy GMO.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: PIORiN

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
13. lipiec 2024 21:09