StoryEditorWiadomości rolnicze

12 mln w puli preferencyjnych pożyczek na rozwój gmin i powiatów

27.06.2017., 11:06h
Od 19 czerwca br. samorządy mogą ubiegać się o środki finansowe w ramach XXI edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego. Preferencyjne pożyczki mogą zostać przeznaczone na budowę oraz modernizację: placówek oświatowych, sieci i stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych oraz powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej prowadzi nabór wniosków do 12 lipca br.

Samorządowy Program Pożyczkowy, realizowany przez Fundację EFRWP od 2011 roku, jest adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców). Pożyczki dla samorządów udzielane w ramach SPP wyróżniają się m.in. bardzo niskim, wynoszącym tylko 2,5% oprocentowaniem, brakiem jakichkolwiek kosztów i opłat pośrednich – prowizji, marży, itp., a także możliwością zaciągnięcia ich bez konieczności stosowania procedury przetargowej.

Wnioski w ramach XXI edycji konkursu wniosków Samorządowego Programu Pożyczkowego można składać w terminie od 19 czerwca do 12 lipca 2017 roku za pośrednictwem strony internetowej Fundacji

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 1 mln zł. Są udzielane na okres do 5 lat, włączając w to 12-miesięczny okres karencji w spłacie kapitału. Przy realizacji inwestycji nie jest wymagany wkład własny – pożyczki mogą służyć finansowaniu 100% kosztów zadania inwestycyjnego brutto. Limit środków w XXI edycji programu wynosi 12 milionów złotych.

Pożyczki udzielane w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego mogą być wykorzystane przez gminy jako wkład własny lub pomostowe finansowanie inwestycji do czasu uzyskania dofinansowania ze środków unijnych lub krajowych. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków, który przeprowadziliśmy w okresie marzec – kwiecień cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem – zanotowaliśmy znacząco większą liczbę zgłoszeń w porównaniu do takiego samego okresu z lat ubiegłych. Może to świadczyć o tym, że już na dobre ruszyły inwestycje realizowane przez samorządy w ramach programów operacyjnych, stąd tak duże zainteresowanie niskooprocentowanymi pożyczkami Fundacji – dodaje Krzysztof Podhajski, prezes zarządu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Środki finansowe pozyskane w ramach programu SPP mogą zostać przeznaczone na budowę i modernizację: placówek oświatowych, sieci oraz stacji wodociągowych, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków, dróg gminnych i powiatowych, a także przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii. O pożyczki mogą ubiegać się gminy wiejskie i miejsko – wiejskie oraz powiaty ziemskie. Do tej pory w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Fundacja EFRWP udzieliła ponad 200 pożyczek na łączną kwotę ok. 130 mln zł. 


(Photo by marius sebastian on Unsplash)
Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 10:12