Polskie i ukraińskie mleczarnie zawarły porozumienieA.Maliszewska
StoryEditorPOLSKO UKRAIŃSKIE POROZUMIENIE MLECZARSKIE

Fakty nie mity. Polskie i ukraińskie mleczarnie zawarły porozumienie

16.06.2023., 16:43h
W ostatnich tygodniach dochodziło do wielu niefortunnych tarć pomiędzy stroną polską i ukraińską, które związane były z wymianą handlową produktów rolno-spożywczych. Wynikały one przede wszystkim z sytuacji w jakiej znaleźli się producenci zbóż. Skutkowało to finalnie czasowym zamknięciem granic. Nikt jednak nie potrafi powiedzieć dlaczego w ten sam nawias wzięto niektóre inne obszary związane z produkcją rolną. Dotyczy to w szczególności producentów i przetwórców mleka.

Nie jednokrotnie na łamach Tygodnika Poradnika Rolniczego przedstawialiśmy sytuację ukraińskiego sektora producentów mleka, opisywaliśmy tamtejszy rynek, jak i wspólne relacje handlowe pomiędzy przedsiębiorcami ulokowanymi po obu stronach granicy. Wniosek zawsze był jeden. Ukraińskiego sektora produkcji mleka nie należy rozpatrywać jako zagrożenie dla naszej produkcji. Co więcej wzajemne relacje stwarzają wiele możliwości nie tylko w obszarze wymiany towarowej i uchodzą wręcz za wzorcowe. Dlatego też z dużym niezrozumieniem traktować należy wydarzenia jakie miały miejsce w kwietniu i maju bieżącego roku. W związku z tym polskie i ukraińskie organizacje mleczarskie postanowiły po obustronnych uzgodnieniach wydać wspólne stanowisko dotyczące wzajemnych relacji.

Polskie i ukraińskie mleczarnie zawarły porozumienie

Przypomnijmy, że w połowie kwietnia produkty mleczarskie z Ukrainy zostały objęte zakazem importu. Został on dość szybko usunięty w wyniku interwencji polskich organizacji mleczarskich, przy jednoczesnym wsparciu strony ukraińskiej. Z kolei z początkiem czerwca pojawiły się zapowiedzi wzmożonych kontroli polskich produktów mlecznych wjeżdżających na Ukrainę.

Ze spotkania jakie zostało zorganizowane przez Porozumienie dla Mleczarstwa w skład którego wchodzą:

  •  Polska Izba Mleka
  •  Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy
  •  Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
  •  Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny
  •  Związek Polskich Przetwórców Mleka

oraz Związek Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy,

wynika że w przestrzeni medialnej pojawiało się zbyt wiele mitów, które mogły wpływać na posunięcia administracji zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie. Dlatego też rozmawiano o faktach.

image

Porozumienie mleczarstwa

FOTO: arch.

Spotkanie otworzyli Agnieszka Maliszewska wraz z Arsenem Didurem - dyrektorzy Polskiej Izby Mleka oraz Związku Przedsiębiorstw Mleczarskich Ukrainy. Jednak obecne były na nim właściwie wszystkie najistotniejsze organizacje branżowe zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Obecność swoją zaznaczyły również osoby związane z sektorem mleczarskim, w tym zajmujące się analizami tej branży. 

Ze wspólnie podjętego stanowiska wynika, że: zarówno polski jak i ukraiński przemysł mleczarski pragnie prowadzić dialog i współpracę w zakresie wymiany handlowej, by w ten sposób wzmacniać pozycję obu krajowych sektorów mleczarskich na arenie międzynarodowej. Podkreślono w nim, że obie strony deklarują dalszą współpracę w zakresie wymiany handlowej, działań na rzecz rozwoju sektora mleczarskiego oraz pragną wyraźnie wskazać administracjom rządowym po obu stronach granicy, że każde tego typu ograniczenia będą powodowały niepotrzebne konflikty i trudności w dalszej współpracy biznesowej.

Przedsiębiorstwa mleczarskie Polski i Ukrainy za wolnym handlem

Przedsiębiorstwa mleczarskie zarówno w Polsce i w Ukrainie popierają wolny handel bez jakichkolwiek politycznych ograniczeń, ceł, kwot i innych restrykcji, z przejrzystymi i stabilnymi zasadami, które są przewidywalne i jednakowe dla obu stron. Jednocześnie zwrócono szczególną uwagę, że jakiekolwiek decyzje administracyjne polegające na zakazach i ograniczeniach nie podparte jakimikolwiek realnymi zdarzeniami, czy konsultacjami obu stron nie powinny mieć miejsca i są nieakceptowalne.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 06:56