LIR oczekuje nowych regulacji prawnych dotyczących wiatraków i farm fotowoltaicznychPixabay
StoryEditorKonflikt interesów

Rolnicy przeciwko budowie elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych na dobrych gruntach. „Tracimy setki hektarów”

17.10.2023., 13:00h
Rolnicy alarmują: w woj. lubelskim szykowana jest budowa elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych na dużych powierzchniach atrakcyjnych rolniczo gruntów. Dlatego Lubelska Izba Rolnicza oczekuje wyłączenia ziem wysokiej i średniej bonitacji spod realizacji takich właśnie wielkoobszarowych inwestycji.

Przeciw wiatrakom i farmom fotowoltaicznym na atrakcyjnych rolniczo ziemiach

Zarząd Lubelskiej lzby Rolniczej przyjął 4 października stanowisko w tej sprawie. Wyjaśnia, że do izby wpływają informacje od rolników, wójtów gmin i burmistrzów o planowanych budowach farm fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych.

Chodzić ma o „skalę przemysłową" i inwestycje "zajmującą powierzchnie 100-150 ha (…) na gruntach rolnych o wysokich i średnich walorach użytkowania rolniczego”.

Dodatkowym problemem ma być to, że duża liczba gmin nie ma planu zagospodarowania terenu, który mógłby odpowiednio regulować kwestie lokowania tego typu przedsięwzięć.

„Istotne jest, aby inwestycje takie uwzględniały istniejącą infrastrukturę mieszkalną, a co ważniejsze, przydatność gleb do użytkowania rolniczego. (...)

Polscy rolnicy gospodarują w większości na gruntach o średniej i niskiej bonitacji (…), a inwestycje w gminach zajmują coraz większe powierzchnie użytków rolnych” – pisze w swoim stanowisku Zarząd LIR.

Jak zablokować budowę wiatraków i farm fotowoltaicznych na dobrych gruntach?

Zarząd LIR stoi na stanowisku, że potrzebne są zmiany w prawie. Po pierwsze, po ich wprowadzeniu, realizacja inwestycji elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych powinna być możliwa tylko na gruntach klas V i VI.

Po drugie, nowe inwestycje w odnawialne źródła energii powinny uwzględniać perspektywy rozwoju infrastruktury miejscowości z którymi sąsiadują. Nie powinny wpływać w sposób negatywny na strukturę gruntów użytkowanych rolniczo.

Krzysztof Janisławski

Fot. Pixabay

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
06. grudzień 2023 04:51