StoryEditorKalendarz rolniczy

Kalendarz rolników – ważne daty w rolnictwie we wrześniu 2019

02.09.2019., 08:09h
Złożenie wniosków na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, opłacenie podatku rolnego, targi Agro Show 2019 czy nabór wniosków na dotacje na założenie firmy na wsi. Oto tylko wybrane wydarzenia jakie czekają rolników we wrześniu 2019 roku. 

Kalendarz rolniczy na wrzesień 2019 roku

Oto o jakich datach rolnicy powinni pamiętać we wrześniu 2019 roku:

 • 2.09 – ostatni dzień na złożenie wniosku do magistratu o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zużyte w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 roku (więcej w TPR nr 31-32/2019 na str. 6) 
 • 6.09 – IV Narodowy Dzień Mlecznej Fermy w Kombinacie Rolnym w Kietrzu, ferma krów Langowo – patronat TPR
 • 6–7.09 – Potato Days Poland w Udaninie pod Wrocławiem – patronat TPR
 • 6–8.09 – targi rolne Agro Pomerania w Barzkowicach
 • 8.09 – Dożynki Województwa Mazowieckiego na błoniach Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie – patronat TPR
 • 10.09 – mija termin składania przez OSP wniosków o dotację  5000+
 • 14–15.09 – IX Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu – patronat TPR
 • 15.09 – ostatnia szansa na opłacenie III raty podatku rolnego do urzędu gminy 
 • 15.09 – "Jesień w domu i zagrodzie" w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno–Spożywczego W Szreniawie – patronat TPR 
 • 19­–22.09 – targi rolnicze Agro Show w Bednarach 
 • 22.09 – Festyn młynarski w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu Patronat TPR
 • 29.09 – Festyn rzemiosła w Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu Patronat TPR
 • 28.09 – ostatni dzień na złożenie wniosku do ARiMR na dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF
 • 30.09–3.10 – Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food
 • 30.09 – ostatni dzień na złożenie wniosku o 500+, aby otrzymać środki z wyrównaniem od lipca 2019 roku
 • do 30.09 – GUS poda wysokość dochodu z 1 ha przeliczeniowego, co ma wpływ na możliwość uzyskania m.in. stypendium dla uczących się dzieci rolników
 • do 30.09 – ARiMR powinna ogłosić nabór wniosków na dotacje dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 
 • do 30.09 – ARiMR powinna ogłosić nabór wniosków na dotacje na modernizację gospodarstw rolnych – nawodnienia w gospodarstwie 
 • do 30.09 – ARiMR powinna ogłosić nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej (bez ASF) 
 • do 30.09 – ARiMR powinna ogłosić nabór wniosków na dotacje na rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych  

do 15 września należy opłacić III ratę podatku rolnego
Warto pamiętać, że do 15 września należy opłacić III ratę podatku rolnego
(fot. Pixabay) 

 

Paweł Mikos 
Fot. Pixabay 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. wrzesień 2023 15:36