StoryEditorWiadomości rolnicze

Pomoc suszowa: Rzecznik Praw Obywatelskich interweniuje w sprawie awarii aplikacji suszowej

08.11.2022., 15:11h
Rzecznik Praw Obywatelskich podjął interwencję w sprawie niedziałającej aplikacji suszowej. Ocenił, że przez awarię rolnicy nie wiedzą, czy dostaną pieniądze. "Są w stanie dużej niepewności" - zaznaczył. 

Od wielu dni nie działa aplikacja suszowa. Rolnicy nie mogą pobrać protokołu z szacowania start suszowych. A dokument ten jest im potrzebny do złożenia wniosku o pomoc suszową. Jeśli nie będą go mieli, nie dostaną należnych im pieniędzy. To zresztą nie pierwsze problemy z funkcjonowaniem aplikacji. Wcześniej, gdy trwała kampania składania wniosków o szacowanie strat, system też się zawieszał, uniemożliwiając rolnikom wyliczenie szkód. 

Rzecznik Praw Obywatelski interweniuje w sprawie awarii aplikacji suszowej

Dziś sprawie tej postanowił przyjrzeć się Rzecznik Praw Obywatelskich. O tej decyzji poinformowała Krajowa Rada Izb Rolniczych. 

- W związku z dużą ilością składanych wniosków, aplikacja suszowa w ostatnich tygodniach zawieszała się, co uniemożliwiało skuteczne skorzystanie z niej przez potencjalnych beneficjentów pomocy. Rolnicy skarżą się na niemożliwość zalogowania się w aplikacji, bądź też brak możliwość pobrania wygenerowanej kalkulacji koniecznej dla złożenia wniosku o przyznanie pomocy – tak w liście do wiceministra Ryszarda Bartosika pisze Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO zaznacza, że rolnicy informują, iż aplikacja w sposób nieadekwatny dokonuje szacunku strat spowodowanych suszą. 

- Z doniesień medialnych wynika m. in., że Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się w dniu 15 września br. do Henryka Kowalczyka - Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o ponowne przeanalizowanie działania aplikacji suszowej, która wskazuje suszę tylko na glebach kategorii I, co ostatecznie przekłada się na szacowanie strat w gospodarstwach na poziomie kilkunastu procent, podczas gdy susza widoczna była przez cały okres wegetacyjny, a straty w zbożach, roślinach oleistych, kukurydzy, a w szczególności w trawach sięgały do 50% całego plonu – argumentuje w liście do wiceministra Bartosika Stanisław Trociuk, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

RPO: rolnicy są w stanie dużej niepewności, czy dostaną pieniądze

W jego ocenie sytuacja ta budzi poważne wątpliwości z punktu widzenia wywodzonej z art. 2 Konstytucji RP zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. 

- Po stronie poszkodowanych suszą rolników istnieje bowiem obecnie stan dużej niepewności dotyczącej możliwości otrzymania państwowej pomocy – wyjaśnia Trociuk.

W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministerstwa rolnictwa o zajęcie stanowiska w tej sprawie i wskazanie jakie konkretne działania podjęło w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania aplikacji rządowej.

RPO poprosił też o wskazanie, czy ministerstwo prowadzi ewaluację funkcjonowania aplikacji oraz czy do resortu wpływają skargi obywateli dotyczące funkcjonowania aplikacji.

Opozycja apeluje o wydłużenie naboru wniosków o pomoc suszową

Sprawa niedziałającej aplikacji stała się także przedmiotem dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie. Posłowie PSL Stefan Krajewski i Miłosz Motyka zaapelowali do ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka o jak najszybsze przedłużenie terminu naboru wniosków o pomoc suszową w związku z awarią aplikacji suszowej.

Wcześniej o wydłużenie tego terminu i ponowne uruchomienie możliwości składania wniosków o szacowanie strat suszowych apelował samorząd rolniczy. 

Rolnicy mają czas na złożenie wniosku o pomoc suszowa tylko do 15 listopada

Rolnikom zostało niewiele czasu na złożenie wniosku o pomoc suszową. Termin mija 15 listopada, a wielu z nich z powodu awarii aplikacji suszowej nie może pobrać protokołu suszowego. Bez tego dokumentu nie mogą złożyć wniosków. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Jednak jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie w resorcie rolnictwa, w najbliższym czasie minister Kowalczyk ogłosi decyzję o wydłużeniu przyjmowania wniosków. 

Pomoc suszowa 2022: jak ubiegać się o wsparcie?

O pomoc klęskową (do ubiegania się o pomoc uprawniają nie tylko straty powstałe w wyniku suszy, ale też gradu, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny) można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym ARiMR na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej. 

Do wniosku trzeba dołączyć m.in. : 

  • kopię protokołu oszacowania szkód, lub 
  • uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód, 
  • zgodę współwłaścicieli – w przypadku gdy gospodarstwo rolne, jest przedmiotem współwłasności.

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji.

Pomoc dla rodziny będzie udzielana w wysokości 10 tys. zł jeśli szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub 5 tys. zł, jeśli szkody są poniżej 30 proc. 

Kamila Szałaj, fot. pixabay.com

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 23:55