Dla kogo porty zbożowe?Magdalena Szymańska
StoryEditorbezpieczeństwo żywnościowe

Dla kogo polskie porty zbożowe? "Nadzór Skarbu Państwa uzasadniony"

03.07.2024., 09:50h
Wydzierżawienie infrastruktury portowej podmiotowi, w którym Skarb Państwa nie posiada decydującego głosu, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. To stanowisko ministerstwa rolnictwa w sprawie przyszłości agroportów w Gdańsku i Gdyni.

Poseł pyta o agroporty w Gdańsku i Gdyni

Ostatnie doniesienia dotyczące agroportów bałtyckich wywołały zainteresowanie także posłów opozycji. - Z niepokojem śledzę informacje medialne o odwołaniu kolejnego przetargu związanego z budową terminali zbożowych na terenie naszego kraju. Najpierw unieważniono przetarg na terminal w Gdyni, teraz zarząd portu w Gdańsku unieważnił przetarg na głębokowodny agroterminal. W związku z zaistniałą sytuacją niwelowane są szanse, by Polska posiadała odpowiedni terminal rozwiązujący powracające co chwilę problemy z nadwyżką zbóż czy zalewem ukraińskiego zboża w związku z ostatnimi latami wojny na Ukrainie – napisał do ministra rolnictwa poseł Norbert Kaczmarczyk z Prawa i Sprawiedliwości.

Poseł zwrócił się do ministra infrastruktury i rolnictwa z następującymi pytaniami:

  • przyczyny odwołania przetargu nr 1/SRH/2024 na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 239,5 tys. m2 zlokalizowanej w Gdańsku przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk,
  • czy terenem objętym ww. przetargiem zainteresowana jest Krajowa Grupa Spożywcza,
  • czy polskie zboże, w przypadku braku posiadania odpowiednich terminali, kierowane będzie do nowego terminala głębokowodnego w Mukran w Niemczech.

Dlaczego został odwołany przetarg w Gdańsku?

Z informacji ministerstwa infrastruktury wynika, że przetarg na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 239,5 tys. m2 zlokalizowanej w Gdańsku był przedmiotem zainteresowania kilku podmiotów, które skierowały do spółki szereg pytań i wątpliwości dotyczących jego warunków. W wyniku tego, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podjął decyzję o odwołaniu przetargu, celem opracowania nowych warunków na podstawie zgłoszonych uwag, z intencją przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego.

image
Rynki rolne

PILNE! UE wprowadza wysokie cła na zboże z Ukrainy

Krajowa Grupa Spożywczej włączy się do walki o polskie agroporty?

Na tak postawione pytanie ministerstwo infrastruktury nie ma jednoznacznej odpowiedzi. - Wszyscy potencjalni kontrahenci mają pełny i równy dostęp do oferty portów, w szczególności jeśli chodzi o nieruchomości portowe, które traktowane są jako tzw. Dobro rzadkie. Zatem w ogłaszanych postępowaniach przetargowych może wziąć udział każdy podmiot, gotowy do spełnienia wymaganych w przetargu warunków. Powyższe dotyczy także spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym Krajowej Grupy Spożywczej S.A. – napisał wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

Bardzo wydolne i z wolnymi zdolnościami przeładunkowymi do obsługi zboża

Ministerstwo infrastruktury podkreśliło, że polskie porty morskie są bardzo dobrze przygotowane do obsługi zboża. W skali jednego miesiąca polskie porty Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście są w stanie przeładować ponad 1 mln ton zboża. Maksymalne zdolności przeładunkowe w tym zakresie szacowane są na ok. 15 mln ton w skali roku. Roczna zdolność przeładunkowa zboża portów Szczecin i Świnoujście to 4,06 mln ton: 2,8 mln ton w Szczecinie, 1,26 mln ton w Świnoujściu. W roku 2023 w portach Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście przeładowano w sumie ok. 9,351 mln ton zboża. Przez pierwsze 5 miesięcy 2024 roku, w polskich portach przeładowanych zostało ok. 4,2 mln ton zboża.

image
Terminal zbożowy w Gdyni

Przetarg na dzierżawę terminala zbożowego w Gdyni unieważniony

Izba Zbożowo-Paszowa w piśmie z marca 2024 r. skierowanym do Premiera Donalda Tuska potwierdziła, że polskie porty morskie mają wolne zdolności przeładunkowe do obsługi zboża.

Dzierżawa stwarza zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa żywnościowego

Tymczasem ministerstwo rolnictwa podkreśliło, że w kwestiach związanych z budowę terminali zbożowych właściwe jest Ministerstwo Infrastruktury, ale jednocześnie podkreślono, że: „…wydzierżawienie infrastruktury portowej podmiotowi, w którym Skarb Państwa nie posiada decydującego głosu, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa poprzez brak realnego wpływu na funkcjonowanie łańcuchów dostaw i ich bezpieczeństwo. Nadzór Skarbu Państwa nad morskimi terminalami zbożowymi jest w pełni uzasadniony i wymagany również ze względu na konieczność realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich”.

Zdaniem ministerstwa rolnictwa pomimo dużej konkurencji na światowym rynku zbóż w 2023 roku Polska wyeksportowała rekordowe 13,7 mln ton zbóż i produktów zbożowych (9,2 mln ton w 2022 r.). Jednocześnie ministerstwo rolnictwa nie posiada informacji o ilości polskiego zbóż eksportowanego wyłącznie przez niemieckie porty.

wk

fot. M. Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 22:11