Ziemia rolna: 20 tys. ha do rozdysponowania na Dolnym Śląsku. Kiedy KOWR przekaże je rolnikom?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDopłaty

Dopłaty do rolnictwa ekologicznego na nowych zasadach. Kto zyska na zmianach?

01.03.2024., 16:30h
MRiRW proponuje zmiany w przepisach dotyczących płatności ekologicznych. Inicjatywa narodziła się po tym, jak do resortu wpłynął wniosek od rolników i doradców rolnośrodowiskowych. Na czym ma polegać nowelizacja?

Jakie zmiany proponuje MRiRW w zobowiązaniach ekologicznych?

Ministerstwo rolnictwa przygotowało rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027”.

Projekt wprowadza zmienione podejście do zasad realizacji przez rolników zobowiązań ekologicznych, obejmujących uprawy sadownicze w ramach Pakietów 4. i 6. Podstawowe oraz ekstensywne uprawy sadownicze oraz zobowiązań obejmujących uprawy na gruntach ornych w ramach Pakietów 1–3, 5 i 7 – Uprawy: rolnicze, warzywne, zielarskie, jagodowe i paszowe na gruntach ornych oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi.

Zgodnie ze zmienionym podejściem rolnicy będą mieli możliwość zastąpienia:

  • zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych lub
  • zobowiązania obejmującego uprawy na gruntach ornych zobowiązaniem obejmującym uprawy sadownicze lub
  • dotychczas uprawianych roślin w ramach zobowiązania obejmującego uprawy sadownicze innymi roślinami.

– Powyższe zmiany będą możliwe do zastosowania w drugim roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania. Zmiany te wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym przez rolników ekologicznych, organizacje ekologiczne oraz doradców rolnośrodowiskowych i umożliwią rolnikom większą elastyczność w realizowaniu zobowiązań, tj. swobodne podjęcie decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zmiany będą obowiązywały od dnia 15 marca 2024 r.

Czy MRiRW wprowadzi również zmiany do TUZ?

Ministerstwo rolnictwa proponuje także zmianę podejścia do zasad realizacji przez rolników zobowiązań ekologicznych obejmujących TUZ w ramach Pakietu 8. oraz Pakietu 9.

Rolnicy będą mieli możliwość zastąpienia:

  • zobowiązania obejmującego TUZ zobowiązaniem obejmującym uprawy na gruntach ornych lub
  • zobowiązania obejmującego TUZ zobowiązaniem obejmującym uprawy sadownicze.

Powyższe zmiany będą możliwe do zastosowania po przeprowadzeniu zbioru (co w przypadku użytkowania TUZ będzie oznaczało okres po ostatnim koszeniu lub zakończeniu wypasania zwierząt) w pierwszym roku i kolejnych latach realizacji zobowiązania ekologicznego. MRiRW zaznacza, że wprowadzona możliwość zastępowania zobowiązań obejmujących TUZ nie będzie możliwa na tej powierzchni TUZ objętej zobowiązaniem ekologicznym, na której rolnik jest zobowiązany do przestrzegania normy GAEC 9 (zakaz przekształcania lub zaorywania TUZ wyznaczonych jako wrażliwe pod względem środowiskowym (cennych) na obszarach Natura 2000).

– Zmiana ta wychodzi również naprzeciw postulatom zgłaszanym przez rolników ekologicznych, organizacje ekologiczne oraz doradców rolnośrodowiskowych i umożliwi rolnikom większą elastyczność w realizowaniu zobowiązań, tj. swobodne podjęcie decyzji o ewentualnym przejściu na inny kierunek produkcji. Wprowadzenie tego uelastycznienia powinno także wpłynąć na poprawę sytuacji dochodowej rolników – przekonuje w uzasadnieniu projektu ministerstwo rolnictwa.

Kliknij tutaj i zapisz się na forum mleko.

wk

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. kwiecień 2024 13:05